Persoonlijke belangenbehartiging

Persoonlijk belangbehartiging

Algemene informatie

Lid zijn van de bvK heeft vele voordelen. Een van de voordelen is dat er in elke vestiging een persoonlijk belangenbehartiger aanwezig is. Bij deze persoon kun je je verhaal kwijt. Bijvoorbeeld als je een conflict met je leidinggevende hebt of met een collega.

Soms helpt het alleen al als je even je hart kan luchten maar het kan ook nodig zijn dat de belangenbehartiger probeert te bemiddelen. Mocht het zo zijn dat je er op deze manier ook niet uitkomt dan kunnen we je probleem voorleggen aan onze juristen bij het Ambtenarencentrum. Zij staan tot onze beschikking en staan onze leden ook bij als het tot een rechtzaak mocht komen.

We hebben op deze manier al veel leden geholpen en zullen ons blijven inzetten voor onze leden.

Dus zit je ergens mee en wil je er over praten met een onafhankelijk persoon, blijf er niet mee rondlopen maar praat met een persoonlijk belangenbehartiger.

Belangenbehartigers

Voor jouw beste belangenbehartiging ben je dus lid van de Bond voor Kadasterpersoneel!

Voor vragen over arbeidsvoorwaarden, het bespreken van je persoonlijke situatie of het in gang zetten van een juridische procedure kun je altijd terecht bij de belangenbehartiger van je eigen vestiging. Hij of zij zal de situatie met je doornemen en kijken wat in jouw geval de beste oplossing is.

Als je samen met je belangenbehartiger tot de conclusie komt dat verdere (juridische) stappen nodig zijn, zal de belangenbehartiger je zaak overleggen met de coördinator persoonlijke belangenbehartiging van het hoofdbestuur, Brigitta Zorge-Kremer. Zij schakelt dan de juridische bijstand in vanuit het Ambtenarencentrum.

Misschien ten overvloede, maar wel heel belangrijk: alles wat je bespreekt of aanhangig maakt, blijft strikt vertrouwelijk. Ook in het uitzonderlijke geval van een conflict met iemand van de bond zelf, is onze vertrouwelijkheid en onpartijdigheid gewaarborgd. Daar staan we voor!