uitkomsten enquete algemene ledenvergadering

Uitkomsten enquête Algemene Ledenvergadering

Hieronder staan de uitkomsten van de enquete in het kort toegelicht. In totaal hebben 117 mensen de enquête ingevuld, hieronder de verdeling aan de hand van bvk-VVK en leeftijd.

uitkomst

Inhoudelijk over de vergadering zijn er de volgende uitkomsten:

  • 65% komt vooral luisteren bij de ALV naar de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden en Ondernemingsraad.
  • 47% wil graag de ALV op een centrale plek in Nederland. 20% kiest voor een goede verdeling (Oost, West, Zuid, Noord) en 20% heeft geen voorkeur.
  • 44% wil het liefst een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, 32% goed bereikbaar per auto. 24% geen voorkeur.
  • 40% bekijkt op het moment van de uitnodiging pas of ze gaan of niet. 31% houdt al rekening met deze dag.
  • 84% vindt het een goed idee om vaker een enquête te houden. 0% vindt het geen goed idee.

Bij sommige vragen zijn een aantal antwoorden weggelaten. Alleen de belangrijkste uitkomsten zijn hier getoond.

Ook is het moment van de ALV behandeld. De ALV is nu een hele dag: ’s Ochtends is het officiële gedeelte en in de middag hebben we een informatief gedeelte. Wat is de mening over deze invulling?

nummer 1

De ALV duurt een hele dag. Wat zijn de wensen qua tijdstip (er waren meerdere antwoorden mogelijk).

nummer 2

Comments are closed.