Nieuws uit de ledenlunches

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. In verband met vakantie een wat grotere update. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vanuit het bestuur bvK-VVK:

- Het is weer mogelijk om via je IKB je lidmaatschapsgeld terug te vragen. BvK-leden vragen via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl de jaaropgave op.

- Op 6 november is er weer een " niet leden " lunch in de vestiging de Brug in Apeldoorn. We proberen niet leden te laten zien wat we als vakbonden voor ze kunnen betekenen.

 

Vanuit de OR:

- De vernieuwde huisvesting verloopt in alle vestingen volgens schema.  Behalve in de Grift, daar wordt later gestart.

- Werkplek 2.0 geeft veel problemen. De kantoor applicaties werken goed (o.a. excel, word en outlook), andere applicaties lijken meer problemen te geven. Dit lijkt te komen doordat nog niet iedereen over is.

- Werkplek 2.0 geeft ook problemen op de werkvoorraad, bijvoorbeeld bij LM. Is straks het personeel niet de klos? De OR houdt dit in de gaten.

- Werkplek 2.0 geeft ook meer toegang tot thuis of elders werken. Hoe houden we kennis en teamgeest in stand? Hoe staat het met de thuiswerk regeling?  OR en GOAAK nemen dit mee in hun onderlinge overleg.

- Door stikstof maatregelen liggen veel bouwprojecten stil. Dit betekent dat landmeters minder werk hebben. Toch gaat uitbesteding van werk onverminderd voort. Kan hier niet wat in gewijzigd worden? Ook omdat er weer nieuwe landmeters worden opgeleid? Werkgroep LG gaat dit bespreken.

- Het nieuwe functiehuis is vertraagd en komt op z'n vroegst voorjaar 2020.

 

GOAAK

- De WNRA wordt 1 januari a.s. ingevoerd. Wij als vakbond constateren dat er te weinig vanuit de werkgever wordt gecommuniceerd. In november maken de vakbonden en het Kadaster een rondje door het land om iedereen te informeren over deze overgang.

- De huidige CAO wordt omgeturnd tot een CAO die voldoet aan de WNRA. Aangezien er geen wijzigingen zijn in de arbeidsvoorwaarden hoeft deze CAO niet te worden voorgelegd aan de leden. 10 oktober wordt deze vastgesteld. Op 30 juni 2020 eindigt de huidige CAO, dus start  GOAAK eind dit jaar al met de onderhandelingen over de nieuwe CAO.

 

Pensioenakkoord en gevolgen daarvan

 Verschillende leden hebben laten weten niet erg vrolijk te worden van de gevolgen die het veelbesproken ‘pensioenakkoord’ voor hen persoonlijk gaat hebben.

Vooropgesteld: de pensioenaanspraken, premiehoogte, al dan niet indexeren en wat verder allemaal nog over pensioenen te zeggen en te bespreken valt is geen onderwerp van overleg binnen het GOAAK!

Kadaster als werkgever en de bonden als vertegenwoordigers van de werknemers hebben maar kennis te nemen van hetgeen uiteindelijk wordt besloten in Den Haag.

Wel kunnen bvK en VVK via hun centrales AC en CMHF laten weten wat hun standpunt is, maar verder reikt de invloed niet.

Dat het pensioenakkoord, maar met name de daarbij afgesproken verlaging van de AOW-leeftijd, betekent dat de opbouw van het pensioen minder lang kan doorlopen en daardoor leidt tot een lagere uitkering dan verwacht is duidelijk.

De gedachte vanuit het akkoord was dat met de nieuwe afspraken de indexatie van de pensioenen weer mogelijk zou kunnen worden.

Deze indexatie vertoont inmiddels een achterstand van bijna 16%, niet alleen voor de reeds pensioenuitkering maar ook voor de pensioenopbouw van de actief-dienenden.

Door de blijvend lage rentestand is die gedachte een utopie gebleken, sterker nog, het scenario van korten van pensioenen komt steeds dichterbij.

Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten en zullen jullie daar dan opnieuw over informeren, veranderen kunnen wie het helaas niet.

 

 

Comments are closed.