Nieuws uit de ledenlunch September

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vanuit de vakbonden:

  • Er is overleg geweest met een notaris die ons verder gaat begeleiden in het fusie traject. In de volgende vergadering zal worden gesproken over de verdere tijdsplanning voor de fusie. Bij de volgende ledenlunch volgt hierover uitgebreid informatie.
  • Het is mogelijk om via het IKB een deel van de vakbondscontributie terug te vragen. Meld je bij ons om je jaaropgave op te vragen.
  • Op 23 september is er een lunchbijeenkomst met Jong Kadasterleden. Zij vullen vooraf een enquête in waarbij zij aangeven wat zij vinden van vakbonden. Dit maakt dat we beter inzicht kunnen krijgen over de wensen bij jongeren.

GOAAK:

  • 29 september is pas weer het volgende GOAAK.

 Ondernemingsraad

Organisatie  ontwikkelingen

Voor de zomer heeft de OR positief advies gegeven over de organisatieontwikkelingen.

We zijn nu een paar maanden verder en bijna iedereen blijkt zijn plekje te hebben gevonden binnen de nieuwe directies

Wij hebben ondertussen een meldpunt opgericht waar collega’s terecht kunnen als ze het idee hebben dat de veranderingen niet in lijn zijn met het convenant, dus eigenlijk niet gaan zoals is afgesproken in de spelregels over de organisatieontwikkelingen

(o.a. over afspraken over werk, loopbaanperspectief, ontwikkel-mogelijkheden, maatwerkafspraken en de manier van communicatie richting de medewerkers).

In dit meldpunt zitten het dagelijks bestuur van de OR, Marjan de Bruin(manager P&O) en Jochem van Elsaker(specialist van juridische zaken).

Wij hebben de afgelopen maanden 2 vragen binnen gekregen, geen klachten maar vragen.

Dit betekent natuurlijk niet dat wij dit meldpunt sluiten maar het geeft wel aan dat onze collega’s het idee hebben dat de verschuivingen en aanpassingen binnen de organisatieontwikkelingen tot nu toe goed verlopen.

Europese aanbesteding arbodienstverlener

De OR heeft instemming verleent  om per 1 oktober verder te gaan met Zorg van de Zaak als Arbodienstverlener.

Als OR zijn wij nauw betrokken geweest in het aanbestedingsproces.

Het betreft een contract van in totaal 6 jaar,  1x 2jaar met de mogelijkheid tot een verlening van 4x 1 jaar zodat wij ook in de toekomst gebruik kunnen maken van een goede en betrouwbare arbodienstverlener.

Ik denk dat wij als kadaster blij mogen zijn dat dit gelukt is want er is duidelijk een probleem in Arbo-land. Er zijn veel te weinig Arbo-artsen in Nederland en dit gaat richting de toekomst echt voor problemen zorgen. Maar daar hoeven wij ons voorlopig niet druk om te maken.

PSA

De OR heeft verzocht om een nieuwe PSA (psychische sociale arbeidsbelasting), de vorige is namelijk 5 jaar oud, dit is onderdeel van de RI&E (de risico inventarisatie en evaluatie).

Dit is een beleidsdocument waarin vast ligt hoe het kadaster zorgt voor een goede en veilige werkomgeving.

Hierover zijn wij in gesprek met onze beleidsmakers en P&O om dit z.s.m. te regelen en  maken hierin goede stappen.

Wij verwachten dan ook deze PSA binnenkort getoetst kan worden door onze arbodienstverlener en dan kan de OR na bestudering van de aanbevelingen op korte termijn een instemmingsverzoek in behandeling zal nemen.

Dit geld trouwens ook voor de verschillende RI&E’s.

De gewone (jaarlijkse), de Covid en die voor de buitenactiviteiten.

Deze zijn nu in afwachting van de toetsing zodat ze binnenkort samen met een instemmingsverzoek naar de OR kunnen worden gestuurd.

Beleidshuis

wij zijn met onze directeur Financiën  aan het kijken hoe wij als OR kunnen aanhaken bij het opzetten en inrichten van een nieuw beleidshuis.

Het is belangrijk dat er een duidelijk overzicht komt waar al ons kadaster beleid in staat. Dat is goed voor onze collega’s maar ook zeker goed voor de toetsende functie van de OR zodat wij precies kunnen zien wat voor beleid er is, hoe oud deze is en waar het betrekking op heeft.

Hybride werken

Visie nieuw werken (Rapport directeur P&O)

”. De kantoren zullen in de toekomst toch een iets andere functie krijgen, meer voor samenkomsten, vergaderen. Er zal daar waar mogelijk dan ook meer thuis gewerkt kunnen worden zonder afbreuk te doen aan onze regiokantoren.

De OR is regelmatig in gesprek met onze directeur en stuurgroep om hier een juiste invulling aan te geven.

17 sept Mark Rutte pers toespraak met de verwachting dat de BV Nederland de 1,5 meter samenleving los gaat laten en dat wij weer naar kantoor kunnen maar dat betekent niet dat wij daarna ook echt met zijn alle naar kantoor toe kunnen.

Na de toespraak komt het covid-team bij elkaar zijn bespreken dan de nieuwe regels, daarna zal onze directieraad een beslissing nemen en dan zullen wij gefaseerd richting kantoor kunnen gaan, alles in overleg met je manager.

Verkiezingen OR

Op dit moment zijn er vanuit alle bonden slechts 8 kandidaten voor 11 posities. Er komen dan waarschijnlijk ook geen verkiezingen. 8 personen zijn te weinig om een goede OR te kunnen bemensen.

 

 

Comments are closed.