Nieuws uit de ledenlunch september 2018

Ledenlunch op 6 september op de Brug

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vanuit de besturen:

 • De bvK is nog op zoek naar iemand in de kascommissie voor de jaarvergadering van 2019. Je bent verantwoordelijk voor de kascontrole, samen met twee andere controleurs. Mocht je dit willen, dan meld je aan via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl
 • De bvK en de VVK hebben begin 2018 uitvraag gedaan naar leden die eventueel interesse hebben om namens onze vakbonden in de OR te gaan. We hebben weer een aantal goede kandidaten voor de OR verkiezingen. Maar we zijn nog wel op zoek naar een aantal mensen die op een onverkiesbare plek willen komen te staan. Ook hier kan je je aanmelden via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl. Doe dit wel voor 20 september 2018! Je moet je dan wel bewust zijn van het volgende:
  • Het kan zo zijn dat je dan alsnog gekozen wordt indien je voldoende voorkeursstemmen krijgt.
  • Indien iemand tijdens de zittingsperiode de OR verlaat, dan dient de eerst volgende op de lijst diegene op te volgen.

 

Nieuws vanuit de Ondernemingsraad:

 • De OR is op dit moment bezig de verkiezingen te organiseren. Eind september sluit de lijst. De bvK en de VVK zullen weer een gezamenlijke lijst aanleveren. Een zestal kandidaten heeft zich aangemeld.
 • Naast het rondje van de OR door het land, zal de OR ook een pizzasessie hebben met Jong Kadaster.
 • De OR is gevraagd om input te leveren voor het MBP (Meerjarenbeleidsplan). Hieronder valt o.a. het SPP (strategisch personeelsplan)

 

Nieuws vanuit het GOAAK:

 • De onderhandelingen mbt de CAO herstarten weer in september met een heisessie. Op 4 oktober is er een regulier GOAAK, waarin we als vakbonden hopen tot overeenstemming te kunnen komen.
  • Van werk-naar-werk garantie, bijvoorbeeld door ongebudgetteerde projecten, gebudgetteerd te krijgen zodat er structureel personeel ingezet kan worden.
  • het Kadaster dient duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige werkzekerheid binnen de bestaande formatie en daaraan gekoppelde Fte’s
  • Een soepele regeling voor oudere medewerkers zodat zij niet op bijvoorbeeld 65 jarige leeftijd nog moeten solliciteren. (nog niet bekend is bij welke leeftijd deze regeling ingaat)
  • En uiteraard mogen onze medewerkers voor het versoberen van deze regeling ter compensatie een structurele verhoging van de salariscomponent verwachten, bovenop de verliezen in koopkracht.
 • Korte terugblik: Begin dit jaar leken we er snel uit te komen met de directie, echter bleek de Bovenwettelijk WW een groter struikelblok dan vooraf gedacht. De huidige BWW is volgens het Kadaster niet meer van deze tijd. Het Kadaster is nog de enige organisatie die zo’n “luxe” regeling heeft. Hoewel er weinig gebruik van wordt gemaakt, is de druk van buiten erg groot om deze aan te passen. Het Kadaster wil dan ook een soortgelijke regeling als het Rijk. Op zich staan wij er als vakbonden niet onwelwillend tegen deze aanpassing, maar dan moet er net als bij het Rijk, een van werk-naar-werk garantie zijn. In het voorjaar zaten de onderhandelingen vast, maar voor de zomer zijn er toch weer aanknopingspunten gevonden waarmee we na de zomer verder kunnen. De eisen vanuit de bvK en VVK ten aanzien van het onderdeel BWW zijn:
 • Vooralsnog gaan we er vanuit dat we per 1 januari 2019 een nieuwe CAO hebben, uiteraard met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018. Mocht er 4 oktober nog geen nieuwe CAO komen, dan is al wel formeel afgesproken dat de oude CAO doorloopt. Dat zou betekenen dat we per 1 januari 2019 het verlies aan koopkracht als structurele loonverhoging krijgen. Op dit moment staat deze zogenaamde CPI index op 2,3%.

 

Comments are closed.