Nieuws uit de ledenlunch September

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Beste leden, De fusie is een feit!

Na jullie goedkeuring op de de ALV’s van afgelopen juli en augustus hebben we alle formaliteiten kunnen doorlopen. Op 2 september is de nieuwe vereniging een feit. De fusieakte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is op die datum gepasseerd. De nieuwe naam is aKtief. De nieuwe naam is door Jan van der Valk aangedragen. Er waren totaal 4 namen ingediend, maar de beide besturen van de bvK en VVK hebben deze naam gekozen. Het Ambtenarencentrum (AC) heeft ons het beste aanbod, zowel in ondersteuning als prijs kunnen aanbieden. We laten ons door het AC dus ondersteunen.

De formele kant van de fusie had wat meer voeten in aarde dan vooraf voorzien. Daarom gaan we nu bezig om de ledenadministratie samen te voegen, logo maken, website e.d. te updaten. Dus hiervoor nog even jullie geduld.
De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:

Secretaris: Hilly Schäffer-de Boer
Penningmeester: Brigitta Zorge-Kremer
Bestuursleden: Mart Klein, Mark Visser (OR) en Martijn de Waard (tevens GOAAK vertegenwoordiger)
Vice-voorzitter: Ingeborg Mensink
Voorzitter: Gerjan Meijer
Onafhankelijke GOAAK vertegenwoordiger: Jan van der Valk
OR leden: Jan Brinksma, Hilly Schäffer-de Boer, Jan Auke Wolters en Mark Visser

Overige mededelingen vanuit de vakbond:
- Iedereen krijgt weer een jaaropgave vanuit de vakbond voor IKB teruggave. Wordt aan gewerkt.
- De volgende ledenlunch is op woensdag 12 oktober. Uiteraard krijgen jullie hier nog bericht van.

Medelingen OR
- De OR heeft kennis gemaakt met Anja van Eck (nieuwe directeur P&O) en Laetitia Griffith (nieuw lid raad van toezicht).
- Het SPP (strategisch personeelsplan) zou worden doorgenomen, maar deze was nog niet compleet. Over 4 weken zal de OR hier wel verder over worden bijgepraat
- De OR is bijgepraat over de over de bedrijfsarts. De OR zal dieper duiken in de o.a. hoge frequente verzuimcijfers.
- Eind dit jaar is er een evaluatie over het hybride werken. Hiervoor is een adviseur door de OR ingeschakeld.

Mededelingen GOAAK
Op 20 september beginnen de CAO onderhandelingen met het Kadaster. De vakbonden hebben eind augustus hun inzet bepaald. De inzetbrieven zijn nog niet gedeeld. Zodra dit gebeurd is zullen wij de brief ook met jullie delen. Uiteraard is jullie input hierop via de enquête hierin meegenomen: op een later moment staan we daar nog wat langer bij stil. Maar de inzet vanuit de vakbonden ziet er als volgt uit:
- Loon: we sturen op koopkracht behouden (CPI) en ook op een koopkracht verbetering. Tevens willen we als vakbonden het minimumloon van € 14,- formaliseren.
- Reiskosten: deze kosten zijn aanzienlijk gestegen. Voorgesteld wordt om de reiskostenvergoeding in ieder geval tot het belastingvrije deel zonder een maximum bedrag voor het woon- werkverkeer. Verder stellen we voor om reizen met OV ook voor woon -werk uit te breiden naar 1ste klasse en dat de businesskaart ook privé gebruikt kan worden (in het kader van duurzaamheid).
- Hybridewerken: uitbreiding tot de fiscaal maximum vergoeding voor een thuiswerkplek en een adequate thuiswerkvergoeding, conform NIBUD richtlijnen.
- Duurzame inzetbaarheid: iedereen moet in de gelegenheid zijn om in ieder geval het reguliere verlof zonder restricties kunnen worden opgenomen. Tevens willen we het generatiepact continuering en de vroegpensioen RVU moet duidelijker en beter toegankelijk worden.
- Terugdringen flex: Samen met de OR vinden we het belangrijk dat vanaf 2023 hier nadere stappen in worden gemaakt. Er moeten meer vaste contracten komen.
- Uitbreiding arbeidsduur: Het tijdelijk verlengen van een arbeidscontract naar 38 of 40 uur moet makkelijker mogelijk zijn op strikt individuele basis.
- Verruimen vergoedingen IKB: graag zien de vakbonden een verruiming voor de inzet van de IKB vergoeding. O.a. de fietsvergoeding is aan de lage kant. Aanschaf van een Ebike via IKB wordt dan bijvoorbeeld ook aantrekkelijker.

Comments are closed.