Nieuws uit de ledenlunch Oktober

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Fusie

Zoals bekend zijn we bezig met de voorbereiding van de fusie tussen onze beide verenigingen. Wij willen ons als nieuwe vereniging richten op de volgende doelstellingen:

 1. Individuele belangenbehartiging/rechtsbijstand: individuele ondersteuning van leden bij (beginnende) arbeidsconflicten willen we blijven ondersteunen. Uiteraard zit ondersteuning bij een juridische procedures ook in het pakket.
 2. Collectieve belangenbehartiging (OR/GOAAK): Uiteraard blijven we vertegenwoordigd in het GOAAK. Sinds de invoering van de WNRA is het aantal zetels niet meer doorslaggevend, maar meer het aantal leden dat je vertegenwoordigd. Ook in de Ondernemingsraad blijven we actief.
 3. Vakinhoudelijke kennisdeling: We willen ons weer meer richten op kennisdeling over vakinhoudelijke kennisgebieden binnen het Kadaster. Bij de VVK was hier vroeger ook aandacht voor. Bij de jongere medewerkers binnen het Kadaster is hier ook animo voor.
 4. Kennisdeling arbeidsvoorwaarden/pensioen/loopbaan: We willen meer informatie geven de mogelijkheden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen en loopbaanontwikkeling.
 5. Postactieven: Bij de bvK is er een grote groep postactieven die 2x per jaar bij elkaar komt. De postactieven van de VVK zijn hierbij aangesloten. Dit willen we continueren.
 6. Onafhankelijk en toegankelijk: bovenal willen we een onafhankelijk geluid laten horen. We willen binnen het Kadaster het geluid laten horen van onze leden. Dit doen we door bijvoorbeeld via enquêtes uitvraag te doen over wensen op gebied van arbeidsvoorwaarden en leden te laten stemmen over de CAO.

 Het bovengenoemde leggen wij voor aan zowel het AC (bvK) als het CMHF (VVK). Onze beide vakverenigingen krijgen de kans om ons een aanbod te doen in hoeverre zij kunnen ondersteunen in de doelstellingen die wij hebben en daarbij de bedragen die daarbij horen.

Extra ALV

Op woensdag 15 december (middag) houden wij een extra Algemene Leden Vergadering. De ALV kent 2 onderdelen:

 • Zijn de leden akkoord met de voorgenomen fusie?
 • Indien ja: door welke vakvereniging laten wij ons ondersteunen in de toekomst?

De officiële uitnodiging en aanvullende informatie volgt nog.

Prijsvraag

Zoals aangekondigd zoeken we nog een nieuwe naam voor de vereniging. Het mooiste is dat onze doelstellingen daar in terugkomen en dat het duidelijk is dat we een Kadastervakbond zijn. Waarschijnlijk ontkomen we dan niet aan een afkorting. Jullie kunnen een nieuwe naam bedenken en aan ons opsturen. Mocht jij het beste idee aanleveren dan win je een dinerbon van € 100,-. Meld de naam voor 30 november aan en maak kans op deze dinerbon. Stuur je antwoord naar bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl (voor zowel bvK- als VVKleden)

Overig nieuws:

 • 13 oktober was er een bijeenkomst voor de postactieven. De eerste sinds corona. Gerjan heeft de fusieplannen toegelicht en Frank Tierolff heeft een lezing gegeven over de toekomstvisie van het Kadaster.
 • 23 september was er een bijeenkomst met Jong Kadaster. We hebben een algemeen verhaal gehouden over onze vakbonden. Het was een levendige bijeenkomst, en we gaan in de toekomst wat specifiekere onderwerpen bespreken met Jong Kadaster.

GOAAK

 • Een overzicht van de waarnemingstoelagen zijn besproken. Het gaat om een 22-tal waarnemingen. Vakbonden hebben aangegeven dat er ook waarnemingen zijn zonder toelagen. Ook hier moet aandacht voor komen.
 • Een aantal CAO onderwerpen zijn verduidelijkt. Het gaat hier om tekstuele aanpassingen, niet om wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld:
  • Peildatum inrichting thuiswerkplek voor nieuwe medewerkers. De regeling is gesloten voor huidige medewerkers, voor nieuwe medewerkers zal hij van start gaan op het moment dat zij in dienst zijn getreden.
  • Compensatieverlof: vanaf volgend jaar zal compensatieverlof niet meteen aan het begin van het jaar volledig worden opengesteld: deze zal gaande weg het jaar worden toegewezen.
  • Binnenkort zal verder gepraat worden over het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor).

OR

Verkiezingen OR

Op dit moment kunnen we niet alle 11 zetels vullen met kandidaten. De inschrijving voor de kandidatenlijst is inmiddels gesloten.

bvK/VVK – 4

FNV – 4

CNV – 1

Vrije lijst - 1

Hierdoor zijn er geen verkiezingen nodig. Binnenkort zullen de kandidaten moeten aangeven of zij die taak aanvaarden.

Organisatie  ontwikkelingen

Is nu afgerond. Weinig vragen van medewerkers binnen gekomen. Voor het komende jaar worden nog wel inrichtingsplannen verwacht, blijkt uit overleg over de algemene gang van zaken binnen het Kadaster (oftewel het art. 24 overleg).

 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De instemming is inmiddels aangekondigd in de artikel24 vergadering van afgelopen maandag.

Dit geldt ook voor de gewone (jaarlijkse) R&E, de Covid en die voor de buitenactiviteiten

Hybride werken

De OR is betrokken bij de opzet voor het hybride werken. Vorige week overleg bijgewoond in de Grift. Wachten op wat komen gaat. De regels op INKA zijn wel met ons gedeeld, maar we houden het scherp in de gaten. Veel ligt bij de manager en het is afwachten hoe dit gaat werken.

 Initiatiefrecht Persoonlijk Opleidings Budget

De OR heeft een voorstel voor de POB gericht aan het bestuur (initiatiefrecht). Hier hebben we nog geen formele reactie op gehad.

De strekking is, dat mensen vrij zijn om te kiezen welke opleiding zij gaan volgen en dat het budget in te zetten is op wat de medewerker wil. Max 5 jaarbudgetten kunnen samenvoegen. Is afgestemd met de GOAAK.

Privacyverklaring en controle medewerkers

De OR heeft 2 instemmingsverzoeken in behandeling. 1 over de privacy verklaring en verbonden hiermee de regeling controle medewerkers. Over deze documenten hebben wij nog vragen die we gesteld hebben aan een advocaat. Zolang we geen antwoord hebben op onze vragen zullen we geen instemming verlenen.

 Directie-werkgroepen

Directeuren willen dit graag en men is bezig met vorming ervan. Bij BOI voorzetting huidige directiewerkgroep. Bij ODR voorlopig samenvoeging directiewerkgroep GVA en LG. OR is hiermee bezig, in november verdere actie.

Comments are closed.