Nieuws uit de ledenlunch november 2018

Ledenlunch van 16 november in Zwolle

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

 Twee leden hebben de ledenlunch in Zwolle bezocht. Zij hadden vooral vragen over het vervolgproces voor de nieuwe CAO, nu FNV en CNV teruggekomen zijn op het op 4 oktober afgesloten onderhandelaarsakkoord. Tijdens de ledenlunch zijn enkele mogelijkheden geschetst, zonder te weten welke keuze de Kadaster-bestuursvoorzitter hierin zou gaan maken. Inmiddels zijn er in de GOAAK-vergadering van 29 november nadere afspraken gemaakt. Alle bvK- en VVK-leden hebben hierover per mail een nieuwsbrief ontvangen.

De ledenlunch van 13 december 2018 komt te vervallen. De eerstvolgende ledenlunch vindt plaats op woensdag 16 januari 2019 in het kantoor Arnhem.

Comments are closed.