Nieuws uit de ledenlunch november 2017

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vakbond:

 • De ledenwerfactie loopt nog tot medio december. Sinds kort ondervinden we problemen met het versturen van de aanmeldingen via onze website. De KSD is nog in onderzoek om het probleem op te lossen. Mocht je in de afgelopen weken iemand als lid hebben aangemeld en van ons geen reactie ontvangen, dan graag de aanmelding per e-mail naar bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl  resp. ernst-peter.oosterbroek@kadaster.nl. Nieuwe leden zijn ALTIJD welkom.
 • Onze website is te benaderen via http://www.bvk-vvk.nl De koppeling via de oude websitenaam wordt binnenkort opgeheven, pas zo nodig je favorieten aan.
 • Keuzepensioen gebruiken?
  Vanaf het moment dat de 60-jarige leeftijd wordt bereikt, kan bij het ABP keuzepensioen worden aangevraagd.Op zich is daar niets mis mee, maar stem er niet te snel mee in.Laat altijd goed uitrekenen wat de gevolgen zijn.  De bvK/VVK is altijd bereid advies te geven! Als vuistregel kan gelden dat 2 jaar naar voren halen eigenlijk wel het maximum is (persoonlijke omstandigheden buiten beschouwing gelaten). De laatste tijd heeft de bvK enkele malen moeten constateren dat collega’s, waar het Kadaster een vaststellingsovereenkomst (VOK) mee wil afsluiten om een einde van het dienstverband te ‘forceren’, gevraagd wordt om gebruik te maken van hun keuzepensioen.
 • De leden worden geadviseerd de brief die het ABP over de ANW compensatie gaat sturen goed te lezen en bij twijfel rechtstreeks contact met ABP te nemen. Inhoudelijk kan de bvK/VVK niets doen, de leden moeten dit zelf doen.

GOAAK:

 • De onderhandelingen over de nieuwe CAO lopen nog.
 • Het enige wat tot nu toe vast staat is conform de afspraak in de nog lopende CAO: Per 1 januari 2018 wordt het salaris met 1,5 % verhoogd.

OR:

 • De volgende onderwerpen hebben op dit moment de aandacht van de ondernemingsraad:
  -werkplek 2.0
  -werkgroepen (commissies) voor alle directies.
  -aanbesteding ARBO voor een nieuwe periode.
  - assurance en risk.
  -integriteit.
  -de huisvesting en inrichting van de kantoren, met name het meubilair.
 • Mocht je hier vragen over hebben dan kan je contact opnemen met de OR.

 

 

 

 

Comments are closed.