Nieuws uit de ledenlunch Mei

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vanuit de vakbond:

  • Wij maken ons als bvK en VVK zorgen over de mate van betrokkenheid vanuit de medewerkers bij de organisatieontwikkeling. Laat je goed informeren over wat dit voor jou betekend.
  • Vanuit het Kadaster zal voor de OR verkiezingen nog een wervingsactie komen. Wij zullen de aanmeldingen voor OR kandidaatschap dan ook verlengen. Dus aanmelding is nog mogelijk.

 

Vanuit het GOAAK:

  • De vakbonden hebben gevraagd aan het Kadaster om in de RVU regeling het bedrag op te hogen naar het minimumloon. Het Kadaster gaat hier niet in mee, in de vorm van een regeling. Maar maatwerk zou mogelijk kunnen zijn.
  • De plaatsingsprocedure die gepubliceerd is n.a.v. de organisatieontwikkeling is een standaard plaatsingsprocedure vanuit het UWV. Deze is (nog) niet kortgesloten met het GOAAK

 

Vanuit de OR:

Organisatie ontwikkelingen & Inrichtingsplannen

De OR heeft op 28 April de adviesaanvraag over de organisatieontwikkeling ontvangen. Incl. de beslisnotitie, en de bijlages zoals de persoonlijke consequenties, de plaatsingsregels, de directieplannen en het stafafdelingsplan en de getekende convenant.

Dit convenant hebben wij samen met een externe adviseur opgesteld en besproken met het Goaak voor wij hem aan onze bestuurder voorlegde. Hierin staan de afspraken die wij samen met de bestuurder hebben gemaakt over de spelregels waar wij ons dan aan gaan houden.

o.a. over afspraken over werk, loopbaanperspectief, ontwikkel-mogelijkheden, maatwerkafspraken, het opzetten van een meldpunt en de manier van communicatie richting de medewerkers.

Alle OR-leden zijn nu druk bezig met het lezen van alle stukken, wij laten ons hier ook bijstaan door een externe adviseur. Wij hebben ondertussen al een extra overleg met de bestuurder gehad en ook een technisch beraad met de bestuurder en alle directeuren om onze eerste vragen te beantwoorden.

Ook alle collega’s kunnen ondertussen de inrichtings-/directieplannen lezen en zullen daar ongetwijfeld vragen over hebben, deze kunnen ze dan eerst bij hun managers voorleggen. Als er vervolgens nog steeds vragen zijn die niet duidelijk beantwoord zijn of onbeantwoord zijn gebleven

dan kunnen ze daar straks bij het meldpunt van de OR mee terecht, verdere informatie volgt nog via INKA. Daarnaast gaan wij ook met meerdere collega’s het gesprek aan over hun bevindingen en die nemen wij dan natuurlijk ook mee in ons overleg met de bestuurder zodat wij uiteindelijk een gedegen advies kunnen geven.

POB (persoonlijk ontwikkelingsbudget)

Als OR gaan wij het initiatiefrecht aanwenden om met de bestuurder te komen tot afspraken over een andere invulling van het POB.

In de afgelopen cao heeft het GOAAK uit onderhandeld dat het POB verhoogd is van 1000,= naar 1250,= en kan je 5 jaar samenvoegen en dat is natuurlijk al een mooi resultaat. Alleen zou de OR zou graag zien dat iedere Kadastermedewerker het budget vrij kan besteden voor persoonlijke ontwikkeling, dus zonder tussenkomst van de managers. Wij hebben nu een plan geschreven en deze hebben wij nu eerst voor bij het GOAAK aangeboden zodat wij samen met hun op 1 lijn zitten voor wij deze gezamenlijk bij de bestuurder aanbieden.

Online bijeenkomsten

De Or was weer gestart met zijn bijeenkomsten in de vestigingen. Weliswaar, dit keer digitaal. We hebben ondertussen de vestigingen Groningen, Eindhoven, Zwolle gehad maar i.v.m. de adviesaanvraag en de tijd die dat opslokt hebben wij besloten deze pas weer na de zomervakantie op te pakken.

Terugkeerbeleid/Nieuwe werken

Verder zijn wij in regelmatig in gesprek met het covid-19 team en onze directeur Alf Overmars over het terugkeer beleid en de visie “het nieuwe werken”. Duidelijk is dat de meeste van onze collega’s thuis prima kunnen werken, zeker wat betreft concentratie werkzaamheden maar wij merken wij dat veel collega’s ondertussen wel weer terug verlangen naar het kantoor.

In de beslisnotitie van de adviesaanvraag beschrijven ze ook een stukje huisvesting en de verwijzen ze naar de visie “het nieuwe werken”. De kantoren zullen in de toekomst toch een iets andere functie krijgen, meer voor samenkomsten, vergaderen. Er zal daar waar mogelijk dan ook meer thuis gewerkt kunnen worden zonder afbreuk te doen aan onze regiokantoren. Maar voor nu is de visie “het nieuw werken” ook niet meer dan dat, een visie, we zijn wel van mening dat dit, voor wij allemaal weer allemaal naar kantoor kunnen gaan dit moet zijn omgezet naar beleid dus daar hameren wij dan ook op bij onze bestuurder om er vaart achter te zetten.

PSA

De OR heeft verzocht om een nieuwe PSA (psychische sociale arbeidsbelasting), de vorige is namelijk 5 jaar oud., dit is onderdeel van de RI&E (de risico inventarisatie en evaluatie)

Dit is een beleidsdocument waarin vast ligt hoe het kadaster zorgt voor een goede en veilige werkomgeving en wij vinden dat na de corona-tijd …maar vooral voor wij weer richting kantoor gaan dit allemaal goed moet zijn geregeld. Hierover zijn wij in gesprek met onze beleidsmakers en OHRM om dit z.s.m. te regelen.

Beleidshuis

Dan zijn wij samen met onze directeur OHRM aan het kijken hoe wij een nieuw beleidshuis kunnen opzetten en inrichten.

Het is belangrijk dat er een duidelijk overzicht komt waar al ons kadaster beleid in staat. Dat is goed voor onze collega’s maar ook zeker goed voor de toetsende functie van de OR zodat wie precies kunnen zien wat voor beleid er is, hoe oud deze is en waar het betrekking op heeft.

Training werkdruk

OR heeft een training werkdruk gevolgd, Wij gaan ons richten op de werkdruk binnen het kadaster. Hoe te herkennen, hoe we dit kunnen aanpakken en wat wij hier aan kunnen doen. Dus dit krijgt de aankomende tijd onze volle aandacht maar door drukte van de adviesaanvraag zullen wij onze focus hier pas na de zomervakantie op kunnen leggen.

Verkiezingen OR

Zoals jullie net horen zitten wij niet stil bij de OR.

We zijn met ongelofelijk veel dossiers bezig, van Arbo zaken tot HR zaken. Van adviesaanvragen tot instemmingsverzoeken.

Wij praten met onze bestuurders en onze directeuren, met werkgroepen en collega’s en de bonden. Wij zitten niet in een afwachtende houding maar zijn een proactieve OR.

Dus wellicht lijkt dit jou ook heel interessant, nou dan heb je mazzel want de OR-verkiezingen komen er aan. Het is geweldig interessant en je leert heel veel facetten van het bedrijf kennen en het mooie is dat je dat allemaal mag en kan doen tijdens werktijd.

Dus lijkt dit je wat, meld je dan aan de bond of bel een OR-lid voor informatie, we maken graag wat tijd voor je vrij.

 

Comments are closed.