Nieuws uit de ledenlunch mei 2018

Ledenlunch op 24 mei in de Grift

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Ondernemingsraad

Sinds onze vorige bestuursvergadering is de OR niet meer bij elkaar geweest. Er valt dus weinig te melden.

De kandidaten van de bvK en VVK voor de nieuwe OR-zittingsperiode hebben op dinsdag 12 juni een bijeenkomst.

 

GOAAK

Er gaan verhalen dat de eerste werkonderbreking al is geweest: Vorige week werd de Grift ontruimd en stonden de medewerkers op straat. Of dit met de stroperige voortgang van de cao-onderhandelingen te maken heeft kan niet worden bevestigd. Afdeling Communicatie was toen twee dagen niet bereikbaar.

De bovenwettelijke uitkering (BWW) heeft nog steeds de volle aandacht. Bij de overheid is nu een regeling van werk naar werk met een niet-ontslag garantie van kracht. De maximale duur van de BWW is daarbij aanzienlijk terug gedrongen en is, anders dan bij het Kadaster, maximaal 8 tot 9 jaar en dient als uiterst vangnet voor degenen die toch niet (meer) van werk naar werk kunnen worden gebracht. Het Kadaster kan zich door de omvang van de organisatie zo’n regeling niet veroorloven.

Over de loonparagraaf (loonsverhoging) is nog niet gesproken. In ieder geval is een prijscompensatie zoals in de vorige jaren toegezegd. De inzet van de gezamenlijk bonden (zie ook onze website) is nog onverkort van kracht.

Op 21 juni is weer een GOAAK-bijeenkomst. In de volgende nieuwsbrief komen wij daar uitgebreid op terug.

 

Bestuur

Het bestuur van de bvK en VVK is benieuwd naar het aantal bezoekers van onze website bvk-vvk.nl. Een teller die het aantal bezoekers registreert moet ons wijzer maken. De site wordt regelmatig bijgehouden, een regelmatige klik daar op en je bent weer op de hoogte.

Het bestuur van de bvK is nog steeds op zoek naar een nieuw lid van de kascommissie. Heb je interesse, meld je dan aan via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl.

 

Comments are closed.