Nieuws uit de ledenlunch Maart

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Hierbij het nieuws uit de ledenlunch van vrijdag 19 maart:

  • We zijn nog op zoek naar kandidaten voor de Ondernemingsraad voor de verkiezingen in november. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden dan kan dat via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl
  • 1 april is de ALV. Inmiddels hebben de leden hiervoor een uitnodiging gekregen
  • 30 maart hebben Ingeborg Mensink en Gerjan Meijer een gesprek met Jong Kadaster
  • Tot en met de zomer worden de ledenlunches alleen via teams aangeboden. We hopen vanaf september weer vanuit een locatie te kunnen vergaderen waar leden in die locatie kunnen aansluiten. Zoals eerder gemeld: ook dan zal via teams voor een ieder het mogelijk zijn om de lunch via teams te volgen.

Vanuit het GOAAK:

Bij de organisatieontwikkeling zal 95% de functie behouden. Door aanpassing in de managementlaag zullen ook onderliggende functies (mogelijk) op de tocht komen te staan (denk aan secretaresses, managementondersteuning etc.). Mocht dit aan de orde zijn dan zal voor hun het fasemodel vanuit de CAO van toepassing zijn (minimaal 1 jaar in fase 2).

RVU regeling: € 1.200 is de basis voor de regelingen. Bonden hebben aangegeven dat dit niet aantrekkelijk is en willen graag een aanvulling richting minimumloon. Wordt vervolgd.

Vanuit de OR:

 Organisatie ontwikkelingen & Inrichtingsplannen

De OR is de afgelopen maand bijgepraat over de organisatie ontwikkelingen.

Daarnaast is er een kennismaking geweest met Katja van den Berge, de nieuwe directeur ODR.
In dit gesprek heeft de OR de directie-werkgroepen onder de aandacht gebracht. Katja was hier heel positief over.
Met Stefan Besten gesproken, hij ondersteunt Katja bij het inrichtingsplan, met hem hebben we gesproken over hoe de OR aanhaakt en waar hij rekening mee moet houden.

Afgesproken is om ‘laagdrempelig’ contact met elkaar te hebben, ook als er vragen zijn.

Omdat de OR niet alle kennis in huis heeft is een externe adviseur ingeschakeld.

Samen met hem kijken we of wij een convenant op kunnen stellen waarin de OR en het bestuur afspraken maken over de spelregels waar wij ons dan aan gaan houden.

De bedoeling is dat dit de medewerkers rust geeft en ons een houvast. Hier houden wij het GOAAK langszij.

(Te denken valt aan afspraken over behoud van werkzaamheden, inkomsten, loopbaanperspectief, maatwerkoplossingen).

 Beleidshuis

Met de directeur OHRM is gesproken over het nieuwe beleidshuis, hier komen alle beleidsstukken in te staan.

In afwachting van het beleidshuis is de OR gestart met een zoektocht naar ‘vastgesteld beleid’. Gebleken is dat veel ‘losse flarden’ aan ‘beleid’ opgenomen zijn in de Cao en de bedrijfsbundel.

Hiervan is een overzicht gemaakt en dat toetsen we t.z.t. aan het beleidshuis.

Hulpvraagtegel

Op initiatief van de OR zijn wij samen met de manager HRM bezig met het opzetten van een hulpvraagtegel op INKA.
Het Kadaster kent veel soorten hulp voor de medewerkers. Denk daarbij aan manager/leidinggevende maar daarnaast hebben wij coaches, preventiemedewerkers, de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersonen,  Stichting Financiële Hulp, de OR of de vakbond.

Niet alle hulp is even makkelijk terug te vinden op INKA.

Soms weet je ook niet wat je moet zoeken.

Bijvoorbeeld als je niet weet wat een vertrouwenspersoon doet en wat ze voor je kunnen betekenen, of dat het überhaupt bestaat dan kan je er ook niet naar zoeken.

Begonnen met Online bijeenkomsten

Voorheen ging de OR 2x per jaar langs de vestigingen.

Onlangs zijn we gestart met online bijeenkomsten met de medewerkers in Groningen en Eindhoven. Dit was een mooie bijeenkomst waarin ook de vertrouwenspersoon vertelde wie zij zijn en wat zij doen.

Flex-werkgroep

De OR is bezig met de oprichting van een Flex-werkgroep, deze word opgezet zoals onze directie-werkgroepen, dit omdat de inhuurkrachten ook deel uitmaken van onze achterban.

Er is veel belangstelling voor deelname. Volgende week hebben wij onze eerste kennismaking met de leden van de Flex-werkgroep.

Diverse gesprekken

De afgelopen maand is er gesproken over het rapport evaluatie werkplek 2.0 en de halfjaarcijfers van Zorg van de Zaak. De OR ontving een toelichting over de rapportage Vitaalscan van Smartvitaal (dit heeft betrekking op de PMO, het preventief medische onderzoek waarbij alle medewerkers online een gezondheidstest kunnen invullen).

We hebben gesproken met Jong Kadaster om te kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen en waar we samen kunnen optrekken.

Gesprekken met de manager FS over de verschillende RI&E’s die er lopen. (Buitendienst, Covid/terugkeer naar de kantoren).

Daarnaast nog gesprekken met Juridische zaken over lopende en afgeronde zaken en een gesprek met de Financieel directeur Claudia Heger over de jaarstukken.

 Verkiezingen

Druk maar super interessant met alle ontwikkelingen die nu gaande zijn.

Dus denk er eens over na om je verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad.

 

Comments are closed.