Nieuws uit de ledenlunch januari 2019

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

GOAAK

  • Na het akkoord van de nieuwe CAO is het hoofdbestuur niet meer bij elkaar geweest. De vakbonden onderling zijn weer wat nader tot elkaar gekomen.
  • Er worden verschillende werkgroepen ingesteld om de verschillende afspraken uit de CAO verder vorm te geven. Er is al een werkgroep actief voor uitwerking van de wijziging van de ambtenarenstatus per 1 januari 2020.
  • Op 14 februari 2019 is de volgende GOAAK

OR

  • De nieuwe OR is geïnstalleerd. Het dagelijks bestuur is benoemd. Mark Visser vanuit de BVK is benoemd als vice voorzitter.
  • OR heeft wat klachten gekregen over het nieuwe werkplek concept zoals is toegepast in Groningen. OR verwacht dat wat kleine ingrepen deze klachten kan verhelpen (o.a. loshangende draden).
  • De OR houdt vinger aan de pols bij de afdeling Ruimte en Advies. Deze afdeling is bezig met een herschikking, met behoud van standplaats. Vooralsnog lijkt er niet veel te wijzigen, maar het plan moet nog geïmplementeerd worden.

BVK / VVK

  • Bij de VVK heeft Martijn de Waard de plek in het GOAAK overgenomen van Willem van Hinsbergen. Bij de ALV zal Martijn ook worden voorgedragen als bestuurslid.
  • De ALV is op donderdag 18 april in CODA te Apeldoorn. Uiteraard zullen onze leden hiervoor enkele weken van tevoren een uitnodiging ontvangen.
  • De bvK/VVK gaat via informatiebijeenkomsten niet-leden informeren over onze activiteiten. Hierdoor hopen we dat via naamsbekendheid meer nieuwe leden binnen te halen. We zien wel een (langzame) toename van leden, maar vooral in bepaalde vestigen. Door deze bijeenkomsten hopen we wat meer locaties te bereiken. Hoe we dit gaan aanpakken wordt nader uitgewerkt.
  • Frank van den Bogaert gaat het bestuur van de bvK verlaten.

De volgende ledenlunch vindt plaats op woensdag 20 februari 2019 in het kantoor Rotterdam. Wil je er bij zijn? Laat het ons weten!

Comments are closed.