Nieuws uit de ledenlunch Februari

 

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

bvK en VVK:

  • 1 april is er digitaal de ALV. We starten ’s ochtends met de ALV van de VVK, gevolgd door een gezamenlijk deel en daarna de ALV van de bvK.
  • 10 februari jl. hebben de VVK en bvK een presentatie en interactieve sessie gehad met het bestuur en enkele leden van Jong Kadaster. Dit was een goede bijeenkomst met veel interactie. Afgesproken is om als besturen verder te praten over verdere samenwerking.
  • In november zijn er Ondernemingsraad verkiezingen. bvK/VVK wil weer een goede kandidatenlijst kunnen leveren waarin ervaren OR leden, maar ook nieuwe OR leden worden opgenomen. De uitvraag zal spoedig onder de leden worden gedaan. Mocht je al interesse hebben, of misschien een geschikte kandidaat kennen, laat het weten.

GOAAK

  • De organisatieontwikkeling lijkt toch wat personele gevolgen te gaan hebben. Dit zal vooral rond de managementfuncties gaan gelden. In de CAO is hier het fasemodel voor ontwikkeld. Bonden en OR hebben hier ook gezamenlijk over gesproken. Het Kadaster gaat een adviesaanvraag naar de OR sturen.
  • Werkgroepen worden samengesteld om onderdelen uit de CAO verder uit te werken.
  • Pensioenakkoord is nader besproken. Het is nadrukkelijk geen vrijbrief voor 3 jaar eerder pensioen. Er zitten voorwaarden aan, namelijk  alleen bij wederzijds (zowel Kadaster, als medewerker) goedvinden.

OR

  • OR wacht op de directieplannen in de organisatieontwikkeling en de adviesaanvraag.
  • Er is een adviesaanvraag ingediend over de ARBO thuiswerkplek, waarbij de medewerker zelf moet zorgdragen voor een juiste ARBO plek.

 

Comments are closed.