Nieuws uit de ledenlunch december 2017

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Vanuit het bestuur:

  • Willem Stuut is winnaar geworden van de ledenwerfactie. Hij zal de BOL.com cheque van € 100,- ontvangen.
  • In januari zal het bestuur van de VVK en de bvK uitvraag doen welke van onze leden in de OR willen plaatsnemen

Vanuit het GOAAK:

  • De cao onderhandelingen liggen stil. Bovenwettelijke WW is vooralsnog het struikelblok. Ook over andere zaken wordt nu niet verder onderhandeld. In januari pakken de bonden dit weer met de werkgever op. Als de impasse voortduurt, kan het zijn dat de bonden een ledenraadpleging houden om te kijken hoe onze leden staan in het onderwerp bovenwettelijke WW.
  • In het kader van de cao wordt de regeling rondom compensatie-uren vanaf 1 januari 2018 wel wat scherper. Compensatie-uren gelden alleen voor het lopende jaar en maximaal 50% hiervan mag in geld worden opgenomen of maximaal 50% mag voor later worden gespaard. Aankomende week volgt hier meer informatie over op INKA. Dit is geen nieuw beleid, maar strakker handhaven van het huidige beleid. In je IKB zal je compensatieverlof van het huidige jaar ook beter zichtbaar worden.

Vanuit de OR:

  • Door het Kadaster is er een adviesaanvraag ingediend bij de OR over het nieuwe werkplekconcept. Dit is vrij recentelijk gedaan. De OR moet de informatie nog tot zich nemen.

Comments are closed.