Nieuws uit de ledenlunch December

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

2021 was weer een bijzonder jaar waarin thuiswerken centraal stond, soms mochten we naar kantoor tot er weer een lockdown volgde. Het is ook het jaar met een nieuwe OR. Vier leden van onze vakbonden zijn hierin vertegenwoordigd. Het is ook het jaar waarin we aankondigde onze nauwe samenwerking om te willen gaan zetten in een fusie. Wij zijn blij met het vertrouwen dat jullie als leden hebben in deze toekomstige samenvoeging.

De besturen van de bvK en VVK wensen jullie fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022!

Nieuws vanuit de bonden:

 • Helaas was het te kort dag om op 15 december de ALV te houden. Door wisseling van de notaris en doordat we te weinig informatie hadden van een vakcentrale konden we niet een compleet beeld geven om jullie als leden een goede keuze te laten maken. Dit wordt vervolgd in 2022. We koersen nog steeds op een fusie op de komende reguliere ALV.
 • Dirk Bakkenes neemt per 31 december a.s. afscheid van het Kadaster i.v.m. zijn pensioen gerechtigde leeftijd. Hij neemt daarmee ook afscheid als secretaris van de bvK. Wij willen Dirk graag danken voor zijn jaren lange inzet voor onze vakbond! Patrick Schamp (nu al secretaris van de VVK) zal deze taak van Dirk overnemen.

Nieuw uit het GOAAK

 • Het Kadaster is bezig met het maken van een declaratie APP. Hij is al beschikbaar gesteld aan een aantal mensen om te testen. Hierin kunnen straks alle declaraties gedaan worden.
 • De peildatum voor de thuiswerkplek wordt voor nieuwe medewerkers de datum van in diensttreding. Voor de medewerkers die al in dienst waren blijft dit 16 maart.
 • De loonmutatie voor 2022 is 1,5% zoals al eerder afgesproken in de lopende CAO. Gezien de prijsstijgingen en inflatie vonden de vakbonden dit aan de lage kant. Op verzoek van de vakbonden is er in december een extra GOAAK geweest waarin de bonden en het Kadaster tot overeenstemming zijn gekomen tot een eenmalige uitkering van € 600,- bruto naar rato van arbeidsduur. Zie ook het INKA bericht. https://hetkadaster.sharepoint.com/sites/intranet/nieuws/Paginas/Eenmalige-uitkering-in-januari-2022.aspx
 • Nog een aandachtspunt voor de RVU: vraag het niet te vroeg aan.

Nieuws uit de OR:

 • OR verkiezingen. Op 01 november is de nieuwe or geïnstalleerd. 3 oud leden zijn vervangen voor 3 nieuwe collega’s. In totaal hebben we nu 10 zetels bezet en we gaan kijken hoe we in het nieuwe jaar de laatste zetel kunnen opvullen. Hiervoor moeten wij dan het regelement aanpassen. We hebben meerdere gegadigde maar die zijn op dit moment nog niet 1 jaar in vaste dienst. Maar voor nu zijn we al blij met een bezetting van 10 leden.
 • Hybride werken. De OR is regelmatig in gesprek met onze directeur P&O en de stuurgroep om hier een juiste invulling aan te geven, we praten dan vooral over de spelregels die straks gaan gelden en over welke delen instemming plichtig zijn, dus welke regels alleen doorgevoerd kunnen worden na goedkeuring van de or. De afgelopen maanden zouden een test periode zijn maar door de oplopende cijfers van corona moeten we helaas allemaal weer thuis werken en is de test periode uitgesteld naar begin dit jaar.
 • RI&E buitendienst functies. Nedcon heeft het plan van aanpak gemaakt en Zorg voor de Zaak (zvdz) heeft het plan van aanpak getoetst. Als or hebben wij gesprekken gevoerd met Nedcon & ZvdZ. Het wachten is nu op de instemmingsaanvraag voor de RI&E zodat deze ook uitgevoerd kan worden.
 • ARBO. Wij hebben de halfjaarcijfers van het ziekteverzuim besproken met ZvdZ, overall kunnen we stellen dat wij het eigenlijk wel goed doen binnen de BV Nederland. De verzuimcijfers liggen lager dan gemiddeld in Nederland, wel zijn er meer problemen met de bewegingsapparaat, dit komt waarschijnlijk toch door dat we nu allemaal thuis werken, denk aan schouders, nek, rug, pols dat soort dingen.
 • Hulpvraag tegel. Sinds 01 december is er een hulpvraagtegel te vinden op Inka onder het serviceplein. Het kadaster bied veel hulp aan, zowel privé als in je werk maar om deze hulp te kunnen vinden op Inka, dat  is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Op verzoek van de OR is al deze hulp nu overzichtelijk gemaakt en gebundeld waardoor het voor iedereen veel makkelijker is in te zien en terug te vinden.
 • PSA. Als or zijn we nauw betrokken bij het opzetten van een nieuwe PSA (psychische sociale arbeidsbelasting), de vorige is namelijk 5 jaar oud. Dit is onderdeel van de RI&E (de risico inventarisatie en evaluatie), wij zijn samen met de beleidsmakers en P&O bezig met het plan van aanpak om te komen tot een uitvoering van deze PSA, deze zal dan begin 2022 kunnen worden getoetst door ZvdZ zodat we deze PSA  daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren.
 • Privacy verklaring / Regeling controle software. De or heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor de privacy verklaring en de regeling software controle medewerkers. De privacyverklaring betreft een document waarin het kadaster omschrijft hoe het met de gegevens van de medewerkers omgaat dus welke gegevens zij van jou heeft, wie mag het inzien, hoe zij het bewaard, waar het voor word gebruikt. Als OR begrijpen wij dat zo een document er moet komen alleen zijn wij nu nog in gesprek over wat er precies in komt te staan en hoe wij dit gaan delen met onze collega’s en hoe wij zorgen dat dit een leesbaar document gaat worden ipv een juridisch dicht getimmerd verhaal. …. Kortom leesbaar in Jip en Janneke taal zodat iedereen het begrijpt.
 • De regeling software controle medewerkers. Als or moeten wij weten wat voor software er gebruikt word binnen het kadaster waarmee eventueel een controle zou kunnen plaats vinden. Dit gaat dan over alles waarmee controle kan plaats vinden, zowel software maar ook camera toezicht, pasjes en poort toegangsbewijzen of trackers in een leaseauto voor als hij gestolen word. Dit moet allemaal inzichtelijk zijn en vastgelegd en daar moet de or mee instemmen. Het kadaster mag niet zomaar meekijken met wat een medewerker de hele dag zit te doen, hier geld Europese wetgeving voor maar het moet wel allemaal intern vastgelegd zijn en er moet door de or mee zijn ingestemd. Daarnaast moet het voor de medewerkers ook inzichtelijk zijn. Ook dit moet weer niet alleen maar een juridisch verhaal zijn maar een begrijpende tekst voor de medewerkers
 • Veel collega’s zijn vrij maar ook veel collega’s werken deze periode gewoon door. De or is altijd aanwezig, dus heb je vragen…schroom niet en neem gerust contact met ons op.

 

 

Comments are closed.