Nieuws uit de ledenlunch April

Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Woensdag 21 april was er een ledenlunch. Hierbij de belangrijkste onderdelen:

  • We zijn nog steeds op zoek naar kandidaat OR leden. Reageren kan tot 30 april.
  • Er is geen nieuws ten opzichte van de ALV over de fusie

GOAAK:

  • De bonden zijn weer bijgepraat over de organisatie ontwikkeling. Kadaster schetst dat op dit moment alleen de management functies niet allemaal terug komen. Het zou gaan om een 10-tal functies. Kadaster geeft aan dat voor de medewerkers geen gevolgen lijken te ontstaan. De vakbonden zetten hier vraagtekens bij. Hoe zit het bijvoorbeeld met de management secretarissen? Blijft het takenpakket van de medewerkers wel gelijk? En blijft bij een overgang naar een andere directie de standplaats nog wel hetzelfde? Kortom, er is nog veel onduidelijk. De “was-wordt” lijst was nog niet beschikbaar. Kadaster houdt wel vast aan de planning dat 1 juli de nieuwe organisatie moet ingaan.
  • 29 april is er weer een regulier GOAAK. RVU zal hier aan de orde komen. Dan zal er antwoord komen op de vraag of het Kadaster de € 1.200,- gaat aanvullen tot het netto minimumloon. Nogmaals:  het gaat om een regeling waarbij zowel Kadaster, als medewerker overtuigd zijn dat zij/hij hier aan mee kan/wil doen.

OR:

Organisatie ontwikkelingen & Inrichtingsplannen

De OR is de afgelopen maand bijgepraat over de organisatie ontwikkelingen.

Samen met een externe adviseur hebben wij een convenant opgesteld waarin de we afspraken maken over de spelregels waar wij ons dan aan gaan houden.

Afspraken over werk, salaris, loopbaanperspectief, maatwerkafspraken en de manier van communicatie richting de medewerkers.

Dit convenant gaat volgende week naar de directieraad en zal dan door ons voorgelegd worden aan het GOAAK.

De bedoeling is dat dit de medewerkers rust geeft en ons ( OR) een houvast.

Woensdag 28 april is er een extra overlegvergadering waarin wij de adviesaanvraag met de inrichtingsplannen krijgen met een toelichting.

POB (persoonlijk ontwikkelingsbudget)

In de cao verhoogd van 1000,= naar 1250,=

Max 5 jaar samenvoegen

Dit is voor cursussen en trainingen die niet voor je huidige functie gevolgd hoeven te worden maar wel bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De OR zou graag zien dat iedere Kadastermedewerker het budget vrij kan besteden voor persoonlijke ontwikkeling en zonder tussenkomst van de managers.

Daarvoor zullen wij het initiatiefrecht aanwenden. Wij zijn nu bezig met het uitwerken van een plan wat wij dan eerst met het GOAAK zullen bespreken voor wij hem aan onze bestuurder aanbieden.

Online bijeenkomsten

De OR gaat digitaal de vestigingen langs. (Groningen, Eindhoven, Zwolle)

Wij vertellen hierin o.a. wat de OR doet en wie de bonden/GOAAK zijn, organisatieontwikkelingen, POB, Kadaster functiematrix, hulpaanbod binnen het kadaster, de vertrouwenspersonen komen iets vertellen over wie ze zijn en wat ze doen en we beantwoorden daar vragen van onze collega’s.

Europese aanbesteding arbodienstverlener

Wij hebben het akkoord gegeven voor het programma van eisen en de SLA (Service Level Agrement).

Dus datgene waar de dienstverlener volgens ons aan moet voldoen.

Onlangs is deze gepubliceerd voor inschrijving zodat wij in juni kunnen beginnen met de beoordeling van de inschrijvingen.

Het betreft een contract van 1x 2 jaar met 4x een verlening van 1 jaar zodat wij ook in de toekomst gebruik kunnen maken van een goede en betrouwbare arbodienstverlener.

Flexwerkgroep

Wij hebben een Flexwerkgroep opgericht, deze is net zo ingericht als onze directiewerkgroepen.

4x per jaar komen wij samen om te bespreken waar de inhuurkrachten tegen aan lopen.

Eerste overleg is geweest en was erg leerzaam. Het leverde ons een aantal punten op die we met de directeur OHRM zullen bespreken.

Terugkeerbeleid/Nieuwe werken

Wij zijn nauw betrokken bij het terugkeer beleid/nieuwe werken.

De kantoren zullen in de toekomst een andere functie krijgen, meer voor samenkomsten, vergaderen.

Duidelijk is dat de meeste van onze medewerkers thuis prima kunnen werken, zeker wat betreft concentratie werkzaamheden, daarnaast is het Kadaster druk bezig met het inregelen van het terugkeerbeleid.

De OR heeft verzocht om een nieuwe PSA (psychische sociale arbeidsbelasting), de vorige is 5 jaar oud

Dit is een beleidsdocument waarin vast ligt hoe het Kadaster zorgt voor een goede en veilige werkomgeving en dan vooral na corona.

 MTO

Onze OR-werkgroep is samen met het Kadaster aan het kijken op wat voor manier de volgende MO vorm moet krijgen.

Dus liever niet 1x in de 2 jaar 200 vragen maar kleine, snellere onderzoeken en meer op thema’s gericht.

Training werkdruk

OR heeft een training werkdruk gevolgd, Wij gaan ons richten op de werkdruk binnen het kadaster,

Hoe te herkennen, wat we dit kunnen aanpakken en wat wij hier aan kunnen doen. Dus dit krijgt de aankomende tijd onze volle aandacht.

 

Comments are closed.