Nieuws uit de ledenlunch 27 februari

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

bvK:

  • Op 9 april 2020 is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Binnenkort zal hiervoor de uitnodiging worden verzonden. Dit jaar moeten de statuten worden herzien.  Dit is noodzakelijk vanwege de invoering van de WNRA. Tot 31 december was automatisch het Ambtenaren Centrum verantwoordelijk en gemachtigd om de CAO namens onze vakbond te tekenen. Na 1 januari jl. is bij de invoering van de WNRA deze verantwoording bij de vakbond komen te liggen. Hiervoor moeten de statuten worden gewijzigd. Omdat we nu toch gaan wijzigen zullen we de teksten allemaal bij langslopen, zodat deze weer helemaal van deze tijd zijn.
  • De postactieven van de bvK en VVK komen op 25 maart bij elkaar voor hun half jaarlijkse bijeenkomst. Naast de huishoudelijke agenda en leuke activiteiten zal Frank Tierolff wat vertellen over de nieuwe strategie van het Kadaster.

VVK:

  • 30 januari was er een ingelaste ALV. Dit om de nieuwe statuten vast te stellen. De ALV heeft na wat tekstuele aanpassingen unaniem de statuten goedgekeurd en vastgesteld. Op 9 april is er een reguliere ALV.

Uitkomsten enquête arbeidsvoorwaarden

  • Zowel de bvK als de VVK hebben een enquête gehouden over de arbeidsvoorwaarden (dezelfde enquête, maar de uitkomsten apart van elkaar). Dit om goed voorbereid de CAO onderhandelen in te gaan die in maart starten. Deze onderhandelingen moeten leiden tot een nieuwe CAO die op 1 juli 2020 in kan gaan. Het doet het bestuur goed om te zien dat hier zoveel gebruik van is gemaakt (108 bvK-ers en 32 VVK-ers) en dat we hier zoveel goede reacties op hebben gehad. De uitkomsten van de bvK kan je hier vinden. De uitkomsten van de VVK zijn hier te vinden. De uitkomsten worden als input gebruikt voor de CAO onderhandelen.

 GOAAK

  • Het GOAAK heeft teruggekeken naar de invoering van de WNRA. Zowel het Kadaster als de vakbonden kijken terug op een succesvolle invoering zonder problemen.
  • Het Kadaster zal spoedig een arbeidsovereenkomst sturen naar de medewerkers.
  • Wettelijk gezien moeten de eed en gelofte door alle medewerkers worden afgelegd. Collega’s die in het verleden de eed al hebben afgelegd moeten waarschijnlijk weer deze eed afleggen, tenzij zij zelf nog schriftelijk bewijs hiervan hebben.
  • Door de vakbonden is ingebracht dat er niet consequent lijkt te worden omgegaan met minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. Deze groep zou binnen het Kadaster een passende baan moeten krijgen aangeboden, maar dit lijkt niet altijd te gebeuren.
  • Tijdelijke aanpassing arbeidsduur.

 OR:

  • De OR is vooral druk met het nieuwe functiehuis (KFM) . Bij de OR leven veel vragen. Deze moeten nog van een passend antwoord worden gezien door de directieraad.

 

 

Komende ledenlunches (ook voor niet leden, dus nodig ook je collega’s uit. Wel graag van tevoren even aanmelden bij bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl of vvk@kadaster.nl)

 

Vrijdag 27 maart Rotterdam

Donderdag 9 april ALV Apeldoorn

Donderdag 23 April Zwolle

Woensdag 20 mei Apeldoorn (de Brug)

 

Comments are closed.