Nieuws uit de ledenlunch 20 februari

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

GOAAK:

  • Er zijn verschillende werkgroepen geformeerd die afspraken vanuit de cao verder gaan uitwerken. Dit betreft o.a. Duurzame inzetbaarheid en WNRA (normalisatie rechtpositie ambtenaar).

Ondernemingsraad

 

  • Het dagelijks bestuur van de OR bezoekt sinds januari de vestigingen. In Arnhem en Groningen zijn ze inmiddels geweest. Dit heeft veel input opgeleverd.
  • Binnenkort is er een afstemmingsoverleg tussen OR en het GOAAK
  • De OR houdt zich nog bezig met de Werkplek 2.0. Tijdens de lunch kwamen vragen over de laptops. Kunnen ze achter slot en grendel in de nieuwe huisvesting? Hoe snel worden incidenten bij diefstal of niet (goed)werkende systemen bij laptops afgehandeld? Nu heb je nog de mogelijkheid om een andere plek te kiezen. Wanneer straks je laptop niet werkt heb je geen alternatief. De OR heeft hier ook al vragen over gesteld en de directie heeft aangegeven dat dit geen problemen zou moeten opleveren. De OR houdt vinger aan de pols.

 

Vanuit de besturen

  • Binnenkort zal er een bijeenkomst volgen voor niet-leden om zo de activiteiten van onze vakbond onder de aandacht te brengen. Waarschijnlijk vindt deze op 23 mei in de Grift plaats. Het is een pilot, maar mocht het aanslaan dan gaan we het vaker doen en op meer locaties. Meer informatie volgt.
  • Op donderdag 18 april is de ALV van onze verenigingen. Naast het gebruikelijke programma staan we ook nader stil bij de gevolgen van de WNRA voor onze verenigingen. Op 1 januari 2020 gaat deze al in, dus op korte termijn zal deze verandering al merkbaar zijn.
  • Op 18 maart is er een Nationaal Pensioen Protest georganiseerd door een samenwerking van vakbonden. Op meerdere plekken in het land zijn acties gepland. Via het Ambtenaren Centrum en het CMHF zijn wij als bvK/VVK ook aangesloten als vakbonden aan het pensioenoverleg. Hoewel we niet actief deelnemen als vakbonden aan deze Pensioen Protest manifestatie dragen we het initiatief wel een warm hart toe.

De volgende ledenlunch vindt plaats op Vrijdag 22 maart 2019 in het kantoor De Brug in Apeldoorn. Wil je er bij zijn? Laat het ons weten!

Comments are closed.