Nieuws uit de algemene ledenvergadering en de bestuursvergadering 12 april

Op 12 april is er een bestuursvergadering geweest en op 21 april is er de algemene ledenvergadering geweest. Mocht je dit hebben gemist dan kan je hieronder een kort overzicht vinden van de besproken onderwerpen en de jaarrede. als je vragen hebt naar aanleiding van deze onderwerpen of toelichtingen, laat het ons weten! bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl

De jaarrede kan je hier vinden:jaarrede ALV 2019

Bestuur

bvK:
-Frank van den Bogaert en Gerrit Koudenburg hebben het bestuur verlaten. Mark Visser treedt toe tot het bestuur. Mark zal zich voornamelijk bezig houden met de verkiezingen van de OR. Het bestuur dankt Frank en Gerrit voor hun inzit voor de bvK! Brigitta Zorge-Kremer (is al bestuurslid) zal de taak van penningmeester overnemen.

-Voor Gerrit Schroten en Mart Klein zit de bestuurstermijn (3 jaar) er op. Zij stelden zich herkiesbaar en werden door de leden herkozen.

VVK:
Willem van Hinsbergen heeft het bestuur verlaten. Martijn de Waard volgt hem op in het bestuur. Martijn is al enige tijd aangehaakt bij het GOAAK. Het bestuur van de VVK dankt Willem voor zijn inzet.

WNRA:
De komende tijd zullen wij ons als bestuur beraden over hoe wij als Kadastervakbonden om moeten gaan met de wijziging van de ambtenarenstatus. In de ALV is hier een uitgebreide toelichting op geweest. De samenwerking met het CMHF en het Ambtenarencentrum zal ook wijzigen.

Niet leden lunch:
Op 23 mei is er een lunch voor leden en niet leden van onze vakbonden. Dit wordt een informatieve lunch, waarin we willen vertellen wat we doen als Kadastervakbonden. Dit is een eerste pilot, maar mocht het aanslaan dan zullen we dit vaker gaan doen en daarbij meerdere vestigingen bezoeken. De eerste is in de Grift.

Postactieven:
In maart zijn de postactieven van beide verengingen ook weer bij elkaar geweest. Op de bijeenkomst in Zutphen waren 55 leden aanwezig.

Ondernemingsraad

-Het functiehuis wordt opnieuw ingericht. 1 juli a.s. zou al helder moeten zijn in welke functie iemand terecht zou komen, zonder welke salarisschaal hier aan hangt. Maar hier lijkt vertraging te komen.

-OR en de GOAAK hebben een BOT (Benen Op Tafel) sessie gehouden. Hierbij zijn verschillende onderwerpen uitgewisseld (met name de WNRA) om de samenwerking verder te verbeteren

-De OR houdt de vinger aan de pols mbt de uitrol van werkplek 2.0. Dit ligt achter op schema, terwijl de nieuwe huisvesting wel voortvarend loopt.

GOAAK

-Verschillende werkgroepen zijn bezig om de onderdelen die genoemd zijn in de cao verder uit te werken.

-De ARK wordt omgezet naar een WNRA-proof document, wat weer onderdeel wordt van de cao.

DATA ledenlunchen 2019

Donderdag 23 mei locatie de Grift (voor leden en niet leden)
woensdag 26 juni locatie Groningen
vrijdag 6 september locatie Eindhoven
woensdag 2 oktober locatie Amsterdam
woensdag 6 november locatie de Grift
donderdag 12 december locatie Zwolle

Comments are closed.