Jaarverslag postactieven over 2015

Jaarverslag van de secretaris van de afd. Post-actieven van de bvK  over 2015.

afdeling had per 1 januari 2014 144 leden en op 31 dec. 2014 waren dat er 131.

Het bestuur bestond uit drie leden, te weten voorzitter Louis Honderdors, secretaris Jos Schreurs en penningmeester Herman Schiphof.  In de voorjaarsvergadering werd Louis Honderdors met algemene stemmen als voorzitter herkozen. De voorjaarsvergadering was op 17 maart in het Universiteitsmuseum te Utrecht en werd bezocht door 52 leden.

In deze vergadering waren geen bijzondere punten in het huishoudelijk gedeelte. Klaas van der Hoek hield een lezing over “Nieuwe zaken binnen Landmeetkunde”. Van GBKN naar Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) maar het Kadaster. Publieke Dienstverlening op de kaart (PDOK) dit is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodata sets van nationaal belang. Verder ging het over RD projectiecoördinaten en de koppeling van in Nederland gebruikte coördinatenstelsels aan ETRS  (een internationaal Systeem). De werkwijze met gedeeltelijke percelen is veranderd naar percelen met voorlopige grenzen tot na de aanwijzing of splitsing vooraf. Een nieuw AKR wordt gebouwd omdat de programmeertaal verouderd is. Het was een boeiende lezing. Na de lunch werd de botanisch tuin en het museum bezocht

De najaarsvergadering was 13 oktober in het Nationaal Archief te Den Haag en werd bezocht door 55 leden. In deze vergadering werden collega’s De Leeuw, Henk Holsbrink, Arie Hubers en Jan Schoemakers, oud NGL voorzitter, herdacht. Jan van de Valk gaf de stand van zaken m.b.t. het pensioen weer. De bestuurder Frank Tierolff hield een lezing “Kadaster in 2025”. Dat het Kadaster door de vele technologisch ontwikkelingen langzaam gedwongen wordt naar een positieve registratie. De registratie is openbaar en de kadastrale grens is de juridische grens. Het streven is naar een 1 op 1 kaart en nieuwe registraties zoals pachters- en huurdersregistraties. 3D-kadaster en het vastleggen van grenzen wordt waarschijnlijk door belanghebbende zelf gedaan. Frank werd bedankt voor zijn heldere uiteenzetting. Na de lunch werd een drietal rondleidingen verzorgd en eenieder kon kiezen uit Kaarten, WO2 en VOC  De voorzitter en secretaris bezochten op 2 april de AV in het Geo-fort.

7 mei heeft het bestuur Den Haag bezocht ter voorbereiding van de najaarsvergadering en in oktober heeft de voorzitter Nijkerk bezocht voor de voorjaarsvergadering 2016.

De “Knipselkrant” verscheen in de maand juni en december en werd door Jos Schreurs samengesteld en verzonden.

Aansluiten bij de Postactieven is vrijwillig. Leden moeten zich zelf aanmelden via de secretaris Jos Schreurs: Jos_Schreurs@hotmail.com

Om een indruk te geven van de laatste bijeenkomsten van de afdeling postactieven hieronder een overzicht:

 

DATUM PLAATS ACTIVITEITEN GAST(EN)
2013

12 maart

Nijmegen

Pannenkoekenboot

Gis-Maatwerk en Advies bij het Kadaster

Rondvaart over de Waal met als thema:

“Nijmegen omarmt de Waal”.

Wim Witlox,

Mevr. K. Andela, voorlichtster Gemeente Nijmegen.

2013

15 oktober

Amersfoort

Zalencentrum Amershof

Actuele pensioenzaken

Heemskerk in kaarten en verhalen

Dhr J. Kragt, bestuurslid ABP

G. Castricum, G. Stavenuiter

2014

19 maart

Woerden

Kasteel Woerden

Een professioneel Kadaster voor Lesotho.

Rondleiding door Woerden

Peter Donker, Kadaster International

Gidsen van het Gilde Woerden

2014

14 oktober

Zutphen

Wijnhuistoren

Stedelijke herverkaveling, een nieuw instrument voor herschikking van eigendom

Rondvaart met de fluisterboot

Guido Kuijer, senior projectleider Kadaster, directie Landelijk Gebied

VVV. Zutphen.

2015

17 maart

Utrecht

Universiteitsmuseum

Nieuwe zaken binnen LM (landmeetkunde) vernieuwing LKI,  het KPV (Kadastrale Perceel Vorming), de overgang van GBKN naar BGT.

Bezoek aan het Universiteitsmuseum en de Hortus Botanicus

Klaas van der Hoek

 

Op eigen initiatief

2015

13 oktober

Den Haag

Nationaal Archief

Het Kadaster in 2025, ontwikkelingen in de tijd.

Rondleidingen Nationaal Archief over: kaarten, WO II, en VOC

Mr. Frank Tierolff, bestuur Kadaster

3 rondleiders van het Nationaal Archief.

2016

16 maart

Nijkerk

Partycentrum ’t Koetshuis

Het Kadaster in Caribisch Nederland

Rondleiding door Nijkerk

Mr. Ruben Roes, Hoofdbewaarder bij het Kadaster.

Museumgidsen

Comments are closed.