Jaarrede BvK-VVK 2016

 Tijdens de algemene ledenvergadering is er een jaarrede gegeven door de voorzitters van de BvK en de VVK. Hieronder kunt u deze jaarreden nog eens doorlezen. De jaarrede is uitgesproken op 24 maart 2016 door Ernst Peter Oosterbroek, voorzitter Vereniging voor Kadaster, (eerste deel) en Gerjan Meijer, voorzitter bond voor Kadasterpersoneel, (tweede deel).

Beste bvK- en VVK-leden,

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste ruilverkaveling plaatsvond. Zonder die gebeurtenis hadden we waarschijnlijk vandaag niet in deze samenstelling hier gezeten. Maar de geschiedenis gaat verder terug. Al eind 19e eeuw voerden de leden van de Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde uitgebreide discussies over de noodzaak van ruilverkaveling voor de Nederlandse boerenstand en daarmee voor de voedselvoorziening van heel Nederland. Deze Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde (K&L) was een van de voorlopers van de huidige VVK. Zonder K&L was ruilverkaveling, of op zijn minst de rol van het Kadaster daarin, misschien helemaal niet van de grond gekomen. Dat zeg ik met trots ... en ook een tikje onbescheiden.

Dit voorbeeld illustreert hoe zowel de bvK als de VVK van oorsprong vakverenigingen zijn. Platforms waar de leden met elkaar over het vak spraken. En tegelijk kwamen de verenigingen op voor de collectieve en individuele belangen van de leden.

De tijden zijn veranderd. In de huidige organisatie met minder kantoren komen we elkaar door het werk al vaker tegen. En verder beschikken we voor kennisdeling over een overdaad aan communicatiemiddelen en sociale media. We komen, los van de jaarvergadering, nog zelden in bvK- of VVK-verband bijeen voor een vakinhoudelijke sessie. Daarin voorziet de Vereniging Geo-Informatie Nederland (GIN). Deze is mede tot stand gekomen door de bvK en dankzij onze werkgever kan nu elke Kadastermedewerker gratis lid worden van GIN.

Wat in al die jaren gebleven is, is de K: bvK en VVK. Samen vormen we DE Kadastervakbond. Zó hebben we ons ook geprofileerd tijdens de laatste verkiezingen voor de Ondernemingsraad. Op de gezamenlijke bvK-VVK-verkiezingslijst stonden stuk voor stuk gemotiveerde kandidaten. We hebben campagne gevoerd. We hebben laten merken waar we voor staan. En die boodschap is bij de kiezers overgekomen. Van 4 naar 5 OR-zetels is het resultaat. Ook de OR-voorzitter komt nu uit onze gelederen.

Uit het verleden kunnen we leren dat bvK en VVK clubs zijn die ertoe doen. We weten waar we het over hebben en komen van daaruit tot onze standpunten. Vroeger, nu en in de toekomst.

Het woord is aan Gerjan.

Ernst Peter en ik hebben het zo verdeeld dat ik wat over de toekomst zou vertellen, maar die begint ook in het verleden. Toen ik 14 jaar geleden bij het Kadaster begon stonden we bekend als stoffig en oubollig. Nu had ik enkele weken geleden een sollicitatiegesprek met een jonge dame die juist het Kadaster een hele aantrekkelijke werkgever vond doordat we technisch gezien zover waren. Tijden veranderen. Ook voor de vakbonden. We ondervinden een terugloop van leden. Het Kadaster wordt kleiner, en het is niet gebruikelijk voor de jongeren om zich meteen aan te sluiten bij een vakbond. Hoe blijven we sexy voor de kadastermedewerker. We willen betrokken leden, en dat betekent dat we ook mee moeten in de huidige tijd. Via enquêtes willen we aftasten welke wensen er op dit gebied zijn bij onze leden. Moeten we via videoconference onze jaarvergaderingen houden? Gaan we via Twitter de nieuwe cao bekend maken? Of laten we het zoals het was?

 Je kunt jezelf de vraag stellen: zijn we dan wel sexy? Ik denk van wel. Als vakbondsvoorzitter moet je dat niet te hard zeggen, maar we hebben een goede werkgever. Ik denk dat iedereen trots is om bij het Kadaster te werken. Om het gene dat we doen of vanwege de goede arbeidsomstandigheden. En dan komen we toch weer op de K’s in onze vakbondsnamen. We hebben allemaal blauw bloed. Die “tussenaanhalingstekens liefde” zit ook bij Jong Kadaster. Jong Kadaster is groeiende, dus ook bij de jongeren zit deze liefde. We moeten alleen nog vragen of ze verkering met ons willen.

 We moeten ook duidelijk maken dat we als vakbond een bijdrage leveren aan die goede arbeidsvoorwaarden. En als vakbond kunnen we de mensen ondersteunen wanneer ze een arbeidsconflict hebben.

 We hebben het voor de pauze gehad over Oud Kadaster, een idee wat tijdens de vergadering ontstond. Wij als bvK hebben een hele actieve groep postactieven. Misschien moeten we ook in deze categorie ons meer bekend maken.

 Het mag duidelijk zijn: 2016 zal in het teken staan van wensen inventariseren die leven bij onze leden. Meegaan met de huidige tijdsgeest. Maar ook zorgen dat we goed in de picture komen en blijven. En goed in de picture blijven krijg je door betrokkenheid van leden. Onze leden zijn onze beste reclame.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de jaarrede, of heb je een andere vraag die je wilt stellen dan kan je gebruik maken van het contactformulier of een mail sturen naar bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl.

 

Comments are closed.