Jaarrede bvK en VVK

Zoals elk jaar zetten wij na de algemene leden vergadering de jaarrede weer online.Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de jaarrede, laat het ons weten!

Jaarrede bvK en VVK

Gerjan (bvK)

Zoals ieder jaar staat de jaarrede uit twee onderdelen we kijken terug op het afgelopen jaar en we kijken vooruit na het komend jaar we doen dat altijd in gezamenlijkheid met de bvK  en VVK. Zojuist is Ingeborg Mensink benoemd als voorzitter van de VVK zij neemt het stokje over van Ernst Peter Oosterbroek. Ingeborg zal straks een blik op de toekomst werpen en ik kijk terug op het afgelopen anderhalf jaar

Want je zou het bijna vergeten maar deze algemene ledenvergadering gaat over het jaar 2019. 2019 was het jaar dat we nog gewoon ambtenaar waren. We waren bezig om de overgang naar de WNRA zo goed mogelijk te laten verlopen. ARK werd aangepast conform de eisen van het burgerlijk wetboek. Alle artikelen moesten opnieuw worden bekeken zodat ze voldoen aan de nieuwe eisen. Dit werd gedaan een goede samenwerking tussen alle vakbonden maar ook zeker met het Kadaster.

In 2019 werkten we nog gewoon op kantoren. De meeste kantoren hadden net werkplek 2.0 gekregen. Nieuwe bureaus nieuwe stoelen een nieuwe vloerbedekking zorgde voor een nieuwe uitstraling. We kregen ook allemaal een nieuwe computer hierdoor veranderde ook onze digitale werkplek. Nu konden we op alle plekken met internet werken. Dat kwam mooi uit want vanaf maart 2020 moesten we allemaal thuis werken.

Corona deed zijn intrede in Nederland. Thuiswerken werd de nieuwe norm. Kinderen konden niet naar school. Mensen in onze omgeving werden ziek. Voor iedereen was het een moeilijke periode.

Vanaf onze werkplek thuis bleven we werken. waar andere sectoren moeilijke tijden kende bloeide  de huizenmarkt als nooit tevoren. Akten bleven massaal binnen komen alsof er geen crisis was. Ik begreep dat het Kadaster nog nooit zoveel winst had gehaald: € 30 miljoen.

Eerst was het allemaal best wel prima en konden ons werk doen. De thuissituatie liet niet altijd toe dat we optimaal konden werken. Kinderen waren thuis en moesten les krijgen en keuken tafels werden omgeturnd tot werkplekken. Via teams konden we gewoon overleggen voeren maar al gauw misten we de sociale contacten op de werkvloer en kregen we RSI klachten omdat onze werkplek niet goed was. Toen we eindelijk na de zomer dachten dat we er af zouden zijn laaide het virus weer op.

Hoewel het geen leuke tijd is aan komen er ook goede dingen naar boven. Zo zijn we de ledenlunch digitaal gaan voeren. Waar we normaal gesproken iedere keer een vestiging aan deden, doen we dat nu digitaal. Nadeel is wel dat iedereen zelfs een broodje moet smeren maar door het digitaal te houden kan wel iedereen aansluiten. De ledenlunchen worden ook goed bezocht en krijgen we veel input van onze leden. We hebben al besloten dat ook als straks de corona voorbij is dat we deze leden lunches digitaal blijven organiseren misschien wel op de vestigingen een broodje aanbieden voor de mensen die daar werken.

Ingeborg (VVK)

Beste leden van de VVK en de bvK,

Zojuist heb ik het stokje overgenomen als voorzitter van de VVK van Ernst Peter.

Nu we toch behoorlijk ver in 2020 zijn gekomen, is het aan mij om jullie alvast een vooruitblik te geven op wat er nog komen gaat de rest van dit jaar en voor volgend jaar.

Hoewel het werken voorlopig nog wel even op afstand is, staat er wel het een en ander op de agenda bij het Kadaster, namelijk de organisatieontwikkeling, de nieuwe CAO en de verkiezingen voor de OR.

Ten eerste is er de organisatieontwikkeling. Vanuit het Kadaster worden jullie via de digitale magazines op de hoogte gehouden, maar het is natuurlijk ook een onderwerp dat wij als bonden goed in de gaten houden.

Inmiddels is er een voorstel over de nieuwe topstructuur voorgelegd. Dit voorstel heeft van de OR een positief advies ontvangen.

Voor de nieuwe directies die in deze structuur zullen ontstaan wordt een sollicitatieronde gehouden voor de directeuren. Hierbij is door het bestuur besloten dat de zittende directeuren aanblijven voor de directies P&O, IT en Financiën en Control omdat die overeenkomen met de huidige structuur.

Hoe verder de organisatie wordt ingericht, daarover is door de OR nog geen advies uitgebracht. Natuurlijk zullen wij als VVK en BVK dit op de voet blijven volgen en jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met betrekking tot de cao geldt dat de onderhandelingen inmiddels zijn gestart. Zoals jullie ook op Inka hebben kunnen lezen zijn er zowel vanuit kadaster als vanuit de vakbonden brieven geschreven. Nu gaan wij er natuurlijk naar kijken hoe wij voor jullie de beste CAO eruit kunnen halen. Hierbij moeten we natuurlijk wel reëel blijven. We weten niet wat de toekomst ons gaat brengen, maar zoals Gerjan ook al aangaf, gaat het nu nog goed met de huizenmarkt.

Een onderwerp dat zeker op de agenda staat is het thuiswerken. Op dit moment is de regeling getroffen dat we allemaal eenmalig voor een bedrag van €500 kantoorartikelen kunnen declareren,  maar de vraag is of dat genoeg is. Daarnaast is het ook interessant welke plaats het thuiswerken in de toekomst wordt vormgegeven: wordt het verplicht of niet. Welke gevolgen heeft dat voor de organisatie en voor ons als medewerkers.

Als derde onderwerp staan voor 2021 weer de verkiezingen voor de OR op de agenda. De termijn van de huidige OR loopt af in oktober 2021, dus het komende jaar kunnen jullie weer verkiezingen verwachten waar we ook kandidaten voor nodig hebben.

Gezien alle ontwikkelingen de komende tijd hebben we als VVK en bvK genoeg aandachtspunten. Hierbij is jullie input ook van belang. We hebben als vakbonden in Nederland een mooie en belangrijke rol waarmee al veel bereikt is.

Het is daarom belangrijk dat wij ook in de toekomst blijven kijken naar ons ledenbestand zodat onze leden een goede doorsnede van de medewerkers van het Kadaster vertegenwoordigen.

Met name de jongere generatie is echter steeds minder vaak lid. Dit is erg jammer.

Daar ligt voor ons als bestuur een uitdaging maar ik wil ook een beroep doen op jullie als leden om eens te kijken of je misschien een collega kunt enthousiasmeren.

Kortom: de laatste maanden van 2020, maar ook 2021 hebben ons genoeg te brengen. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kunnen jullie allemaal aanschuiven bij onze ledenlunches die, zoals Gerjan al aangaf, digitaal zullen blijven. Daarnaast hopen we jullie volgend jaar ook weer eens live te kunnen zien, zonder tussenkomst van schermpjes.

Comments are closed.