De jaarrede tijdens de ALV

Voor een ieder die hem gemist heeft, of de jaarrede nogmaals wil doorlezen, staat hieronder de tekstuele versie van de jaarrede die de voorzitters Ernst Peter Oosterbroek (VVK) en Gerjan Meijer (bvK) hebben gedaan tijdens de algemene leden vergadering op 13 april 2017.

Ernst Peter begint:

Beste bvK- en VVK-leden,

 

De jaarvergadering is altijd een moment van terugblikken en vooruitkijken. Ik begin met het eerste.

Het is redelijk geruisloos verlopen, maar toch is er bij het Kadaster in 2016 iets groots gebeurd. De vakbonden hebben met het Kadaster afspraken gemaakt over het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB biedt ruimere keuzemogelijkheden tussen geld of tijd voor de medewerkers. Al met al een flinke modernisering van de arbeidsvoorwaarden, waarbij zelfs de mensen die liever alles bij het oude willen houden aan hun trekken komen. Vrijwel alle oude bepalingen zijn ook nu nog als optie te kiezen.

Doordat dit voorstel paste binnen het raamwerk van de lopende CAO van de toekomst, is het gelukt om het IKB binnen één jaar na het inbrengen van het voorstel daadwerkelijk te implementeren. Het systeem waarmee we al onze IKB-keuzes maken, werkt zonder problemen. Dat hebben we te danken aan de inzet, het doorzettingsvermogen en menig zeetdruppeltje van enkele van onze collega’s. Zij hebben een ware krachttoer verricht.

Het IKB is een van de laatste grote uitwerkingen van de CAO van de toekomst. Deze CAO loopt eind 2017 af en daarom zijn we al begonnen te denken over de nieuwe CAO die in 2018 moet ingaan. Vanmiddag is er ruime gelegenheid voor jullie om hierover mee te denken. Het doet mij dan ook genoegen dat jullie hier zijn en daarmee jullie kans grijpen om invloed te hebben op de arbeidsvoorwaarden. Het is toch wonderlijk dat alle ongeorganiseerde Kadaster-collega’s die kans op invloed laten lopen.

Een ander punt dat redelijk geruisloos is verlopen, is de uitbreiding van de samenwerking tussen bvK en VVK. Geruisloos, omdat het meest concrete punt gaat over de post-actieven, terwijl de meesten van jullie hier in de zaal nog in hun werkzame leven zijn. De bvK kent een zeer actieve afdeling post-actieven. Tweemaal per jaar een excursie met een vakinhoudelijk thema. Sinds dit jaar kunnen ook de post-actieve VVK-leden hieraan deelnemen. Dat lijkt in een behoefte te voorzien.

Zachtjes timmeren we aan de weg. Misschien zou het met wat meer tromgeroffel moeten, want de resultaten mogen er zijn. Leden hebben we nodig voor draagvlak en financiële middelen. Suggesties van alle leden zijn welkom om te bouwen aan een sterke bvK en VVK.

Ik geef het woord nu aan Gerjan.

Ik kijk vooruit. Zoals Ernst Peter al zei: leden hebben we nodig. Hier gaan we iets voor doen: een ledenwerfactie. Enkele jaren geleden hebben we dit ook georganiseerd, en dat was toen een groot succes. Binnenkort krijgen jullie hier meer informatie over.

Andere zaken die we op gaan pakken in 2017 is natuurlijk de nieuwe cao. De cao van de toekomst is bijna ten einde. We krijgen over 2017 nog een indexatie. Maar we moeten ook afspraken maken over 2018. cao van de toekomst was in een economisch moeilijke tijd. Waarbij het Kadaster ook in zwaar weer zat. Maar inmiddels “klotst het geld niet meer tegen de plinten, het klotst misschien wel tegen het plafond. Dat vraagt om andere afspraken. Straks gaan we hier verder mee en gaan Jan en Gezina ons meenemen in de gedachten die er bij ons spelen. En jullie inbreng is hierbij meer dan welkom. Niet alleen op het gebied van salaris, maar ook in creatieve ideeën.

Waar we ons goed op moeten voorbereiden is de normalisatie van de ambtenaren status. Dit zal niet meteen in 2017 zijn beslag krijgen. Maar we moeten wel in beeld brengen wat dat voor onze vakbonden betekend. En wat gaat bijvoorbeeld het ambtenarencentrum / CMHF doen? We willen dit in 2017 in kaart brengen, zodat we klaar zijn voor een mogelijke wijziging.

Vorig jaar tijdens de ALV werd de optie genoemd van een algemene postactieven vereniging Kadaster. Dit hebben we onderzocht. En de directie is voorstander. We moeten echter een plan maken. Binnenkort zitten we met het bestuur van de postactieven rond de tafel om dit handen en voeten te geven. Op dit moment zijn onze postactieven voor een ieder toegankelijk, maar mist het podium waarop je je bekend kan maken. Dus willen we vooral publiciteit en een “vinkje” worden op het uitstromingsformulier bij het Kadaster.

Als laatste willen we kritisch kijken naar onze contact momenten met onze leden. De ledenlunches waren  onze contactmomenten met onze leden. Maar we merken dat er heel weinig animo is voor deze lunches. Gemiddeld 2 leden per lunch, ongeacht de dag dat we komen vergaderen. Misschien ligt het aan de gereserveerde broodjes, maar ik vind ze eigenlijk altijd wel lekker. Het kost de bestuursleden veel tijd om te reizen naar bestuursvergaderingen, en dan is het zonde dat er weinig leden komen. Misschien vraagt deze tijd om andere manieren van communicatie, maar voorlopig handhaven we wel onze lunches. Tijdens de vergadering werd al geopperd om een agenda vooraf te maken wat er tijdens deze lunch behandeld wordt. En dat we na aanleiding van een bestuursvergadering sowieso een nieuwsbrief de deur uit doen richting onze leden.

Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.