Najaarsvergadering van de afdeling post-actieven bvK

De najaarsvergadering werd 10 oktober j.l. in Grand café “De verdraagzaamheid” te Zaltbommel gehouden. De gelegenheid ligt aan de Waalkade en er waren 50 post-actieven leden Bvk en 3 van de VVK aanwezig. Het was de tweede keer dat er ook leden van de VVK de vergadering bezochten.

De voorzitter Louis Honderdors opende de vergadering en vertelde iets over de geschiedenis van Zaltbommel. Het was in de 10de eeuw reeds een belangrijke handelsplaats. Vervolgens werd Bertus ten Brink uit Assen, die op 74 jarige leeftijd was overleden, staande herdacht.

Vice-voorzitter Ernst Peter Oosterbroek vertelde dat het Hoofdbestuur druk doende is met de voorbereidingen van de OR-verkiezingen en het CAO-overleg.

Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering hield Martin Salzmann een lezing over “Ontwikkelingen van vandaag als basis voor het Kadaster van morgen”. Het was een heel informatieve lezing waaruit bleek dat het Kadaster zich goed aan het voorbereiden is op de toekomstige kansen maar ook op de mogelijke bedreigingen. Na een aantal vragen werd Martin bedankt en werd het ochtendgedeelte afgesloten.

Na een goed verzorgde lunch vond om half twee onder leiding van drie gidsen een rondleiding door Zaltbommel plaats en de Sint Maartenkerk bezocht. Het is een plaats met mooie gebouwen. Een paar bekende Nederlanders uit Zaltbommel zijn Anton Philips vader van Frits Philips, Maarten Ducrot, wielrenner en Fiep Westendorp tekenaar van Jip en Janneke.

Ter afsluiting werd nog een kopje koffie gedronken waarna de dag werd afgesloten.

De voorjaarsvergadering is in Leiden.

Comments are closed.