Nieuws uit de ledenlunch 6 november

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Nieuws van de bvK en VVK:
- De concept vergaderkalender voor 2020:
Woensdag 29 Januari Arnhem (zaal Kers en Peer)
Donderdag 27 Februari De Grift (zaal Legger)
Vrijdag 27 Maart Rotterdam (zaal Schelde)
Donderdag 9 April algemene ledenvergadering Apeldoorn, Coda
Donderdag 23 April Zwolle (zaal IJssel)
Woensdag 20 Mei De Brug (zaal 6.12)
Donderdag 18 Juni Groningen (zaal de Finne)
Vrijdag 4 September De Grift (zaal Legger)
Woensdag 7 Oktober Eindhoven (zaal Geuldal)
Donderdag 19 November Amsterdam (zaal Amstel)
Donderdag 10 December De Brug (zaal 6.11)

- Op donderdag 12 december is laatste bestuursvergadering en tevens laatste ledenlunch van dit jaar in Zwolle.
- In verband met de wijziging van de WNRA moeten de statuten van zowel de VVK als bvK worden aangepast. De bvK zal dit ter goedkeuring tijdens de ALV aan de leden voorleggen. Mogelijk dat de VVK al eerder een ingelaste ALV zal houden. Aangezien het gaat om de tekenbevoegdheid bij een nieuwe CAO kan dit wachten tot de ALV van april 2020. bvK zal ook de statuten aanpassen zodat ze in de huidige situatie passen.

Nieuws uit de OR:
- De ondernemingsraad heeft stukken ontvangen over het nieuwe functiehuis. Het gaat vooral over algemene richtlijnen en gaat niet in over de invulling. De OR heeft aanvullende stukken gevraagd en zal extern advies inwinnen hoe hier verder mee om te gaan.

Nieuws uit het GOAAK:
- Naar verwachting wordt op maandag 11 november de WNRA beproefde CAO getekend door de vakbonden en Kadaster. Zoals eerder gemeld zitten hier geen wijzigingen in ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, maar is de tekst dusdanig aangepast dat hij voldoet aan de voorwaarden van de WNRA. De CAO loopt tot 30 juni 2020. Vanaf begin 2020 gaan we weer in onderhandeling over een nieuwe CAO.
- In het kader van de WNRA zal er in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst door het Kadaster worden opgesteld voor iedere medewerker.
- Het Kadaster zal in samenwerking met de vakbonden informatiebijeenkomsten houden over deze WNRA. Op INKA zijn de data weergegeven.

 

Comments are closed.