Nieuws uit de ledenlunch 22 maart

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Verslag Ledenlunch vrijdag 22 maart 2019

Twee leden hebben de ledenlunch in Apeldoorn (De Brug) bezocht. Zij hadden geen specifieke vragen voor het bestuur en/of de GOAAK- en OR-leden. Vervolgens zijn enkele mededelingen gedaan over actuele zaken in GOAAK en OR.

 GOAAK
Er is een werkgroep ingesteld die de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Kadastermedewerkers inventariseert. Het werk van de werkgroep moet kort na de zomer van 2019 klaar zijn.

Daarnaast is er een werkgroep voor duurzame inzetbaarheid onder leiding van Marto Boes ingesteld. Deze werkgroep richt zich onder meer op arbeidsomstandigheden en de vitaliteitsbalans. In oktober/november 2019 zal de werkgroep klaar zijn.

OR
De OR heeft ingestemd met het voorstel voor de organisatie van het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Het dossier voor de herziening van het functiehuis loopt nog. Het is de bedoeling dit voor de zomer van 2019 af te ronden.

De volgende ledenlunch vindt plaats op vrijdag 12 april 2019 in het kantoor Zwolle.

 

Comments are closed.