Inschrijven

Voordelen bvK

Je wilt lid worden van de grootste vakbond en beroepsvereniging bij het Kadaster?
We verwelkomen je graag! Voor slechts 10 euro per maand ben je al lid.

Met ingang van uw lidmaatschap bent u tevens lid van het Ambtenarencentrum (AC). Hier zijn wel extra faciliteiten aan verbonden, maar geen extra kosten.

Om je aan te melden kan je onderstaande formulier invullen.

(velden met een * zijn verplicht in te vullen)

Voordelen VVK

Je wilt lid worden van Vereniging Voor Kadaster?

We verwelkomen je graag met een kalenderjaar gratis lidmaatschap! In januari begint dan de teller te lopen en zal de contributie - voorafgaand aan het kalenderjaar – geheven worden met een bedrag van 122,50 euro. U heeft met het lid worden ook gelijk een collectieve rechtsbijstandverzekering betreffende uw arbeidsovereenkomst.

Met ingang van uw lidmaatschap bent u tevens lid van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. (CMHF) Hier zijn wel extra faciliteiten aan verbonden, maar geen extra kosten.

(velden met een * zijn verplicht in te vullen)

Vereniging *

Achternaam *

Voorletters *

Voornaam *

Geboortedatum (jjjj-mm-dd) *

Adres *

Postcode *

Woonplaats*

Telefoon

Uw email *

Directie / Vestiging *

Opmerkingen

Akkoordverklaring:
Hierbij ga ik akkoord met mijn lidmaatschap en ik verklaar hierbij dit formulier volledig, naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Voor het lidmaatschap bij de bvK verleen ik tevens toestemming om bovenstaande gegevens door te geven aan de PSD. De PSD mag deze gegevens alleen gebruik om voor de bvK de vakbondscontributie te innen.

Naam en voorletters *

Datum van vandaag (jjjj-mm-dd) *

JA, ik ga akkoord. U bent verplicht deze optie aan te vinken.

Captcha *
captcha

Contributie

Contributiebetaling:
Het bedrag voor de contributie zal eens per maand via het salaris door het Kadaster worden ingehouden.
De contributie bedraagt € 10,00 per maand.