Contact

Informatie

Beste collega

Iedereen wil plezierig werken bij een gezonde organisatie, en dat is een goede reden aansluiting te zoeken bij een belangenvereniging. Binnen het Kadaster zijn een aantal verenigingen actief. Wij willen twee hiervan aan je voorstellen: de bond voor Kadasterpersoneel (bvK) en de Vereniging Voor Kadaster (VVK).

De bvK en de VVK zijn beide verenigingen met alleen leden die werkzaam zijn bij het Kadaster. Beide bonden zijn onafhankelijk en bemoeien zich met landelijk beleid op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden. Onze focus is gericht op de belangen van enkel de Kadastermedewerker. De bvK en VVK hebben de krachten gebundeld door al deze activiteiten gezamenlijk op te pakken. De bvK en de VVK hebben als primaire doel de kwaliteit van werken binnen het Kadaster te verbeteren. Dit gebeurt langs de formele weg zoals de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden (GOAAK) maar ook via informele contacten, zoals onze netwerkbijeenkomsten waarop onze leden elkaar opzoeken en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Mocht je een keer zo’n bijeenkomst willen bijwonen, kijk onder agenda voor locatie en tijd. Wil je verzekerd zijn van een broodje, graag even opgeven vvk@kadaster.nl of bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl.

Wij geloven in de kracht van het argument. Wij proberen zaken te regelen door goed overleg, maar als de belangen van onze leden dat vereisen, gaan we het conflict niet uit de weg. Om onze argumenten kracht bij te kunnen zetten, hebben wij je steun nodig! Je kunt hiervoor lid worden van de bvK of VVK.

De gezamenlijke website is nog in aanbouw. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden van de bvK en de VVK. De contactgegevens staan hieronder.

Met vriendelijke groet,

namens de  besturen van de bvK en de VVK,

Contact met Verenigingen