Category Archives: 2015

Jaarverslag postactieven over 2015

Jaarverslag van de secretaris van de afd. Post-actieven van de bvK  over 2015. afdeling had per 1 januari 2014 144 leden en op 31 dec. 2014 waren dat er 131. Het bestuur bestond uit drie leden, te weten voorzitter Louis Honderdors, secretaris Jos Schreurs en penningmeester Herman Schiphof.  In de voorjaarsvergadering werd Louis Honderdors met…
Lees meer