Nieuws uit de ledenlunch 29 januari

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

bvK:

 • Doormiddel van een enquête heeft de bvK uitvraag gedaan naar de wensen voor de komende CAO. Het bestuur is verheugd dat tot nu toe 103 leden hiervan gebruik hebben gemaakt. De enquête loopt nog tot 7 februari, dus voor iedereen die nog niet de enquête heeft ingevuld: het kan nog tot 7 februari via de link die 2 weken geleden is verzonden. Nieuwe leden die voor 7 februari lid worden kunnen ook nog gebruik maken van deze enquête. Bij de volgende ledenlunch zal stil worden gestaan bij de uitkomsten. In de volgende ledenlunch nieuwsbrief zijn de resultaten ook terug te vinden.
 • Op 9 april 2020 is onze ALV. Dit jaar moeten de statuten worden herzien.  Dit is noodzakelijk vanwege de invoering van de WNRA. Tot 31 december was automatisch het Ambtenaren Centrum verantwoordelijk en gemachtigd om de CAO namens onze vakbond te tekenen. Na 1 januari jl. is bij de invoering van de WNRA deze verantwoordelijkheid bij de vakbond komen te liggen. Hiervoor moeten de statuten worden gewijzigd. Omdat we nu toch gaan wijzigen zullen we de gehele tekst in de statuten langslopen, zodat deze weer helemaal van deze tijd is.
 • Clemens Smits heeft afgelopen vergadering afscheid genomen van het bestuur van de bvK. Hij was al jaren bestuurs- en OR lid namens onze vakbond. De laatste jaren was hij betrokken bij het Ambtenaren Centrum. Mark Visser en Mart Klein gaan dit van hem overnemen. Bij de ALV zullen we stilstaan bij zijn afscheid.
 • Jan van der Valk blijft het komende jaar onze onderhandelaar bij het GOAAK.

VVK:

 • Voorzitter Ernst Peter Oosterbroek zit in Benin. Op de ALV van 9 april zit zijn termijn als bestuurslid erop en hij zal dit niet verlengen.
 • 30 januari was een ingelaste ALV. Dit om de nieuwe statuten vast te stellen. De ALV heeft na wat tekstuele aanpassingen unaniem de statuten goedgekeurd en vastgesteld.
 • De VVK zal zeer binnenkort ook uitvraag doen naar de wensen m.b.t. de nieuwe CAO.

OR:

 • Zolang er nog onder 2 systemen wordt gewerkt zullen de problemen voor werkplek 2.0 aanhouden. De problemen nemen wel af. Er is nog geen zicht op wanneer iedereen helemaal over is.
 • De OR is bijgepraat over de datagedreven organisatie. Er is nog veel onduidelijk. In april gaat de OR dit verder uitwerken. Voor de zomer is de verwachting dat er meer duidelijk is.
 • OR is bijgepraat over het nieuwe functiehuis. Er zijn weinig tot geen gevolgen voor de medewerker.
 • Er zijn zorgen over de beperkte beschikbaarheid van vertrouwenspersonen.

GOAAK

 • Vanaf 1 januari heeft iedereen 3% loonsverhoging gekregen uit de lopende CAO. Deze loopt tot 30 juni. De vakbonden zitten eind februari bij elkaar om de inzet te bepalen voor de nieuwe CAO. In maart starten de onderhandelingen met het Kadaster.

Komende ledenlunches (ook voor niet leden, dus nodig ook je collega’s uit): Wel graag van tevoren even aanmelden bij bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl )

Volgende vergaderingen:

Donderdag 27 februari De Grift

Vrijdag 27 maart Rotterdam

Donderdag 23 April Zwolle

 

Comments are closed.