Nieuws uit de ledenlunch 12 december

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het ons weten!

Berichten vanuit het bestuur:

  • De besturen van zowel bvK en VVK moeten hun statuten wijzigen in het kader van de WNRA. Dit om straks de nieuwe CAO te kunnen (laten) tekenen. Voor de VVK staat dit eind januari gepland. Uitnodigingen volgen! Voor de bvK geldt dat ze dit doen tijdens de reguliere ALV op 9 april. Dit is ruim op tijd voordat de nieuwe CAO getekend moet worden. Beide verenigingen zorgen er ook voor dat de statuten weer van deze tijd zijn. Dit zal leiden tot enkele kleine wijzigingen.
  • De bvK heeft sinds kort ook een LinkedIn pagina. Algemene nieuwsfeiten worden hier op gedeeld.
  • In 2020 is het voor een ieder die wil de ledenlunch toegankelijk. Leden en niet-leden moeten zich wel vooraf aanmelden. Tot voor kort hadden we enkele lunches die toegankelijk waren voor niet leden. Maar dit gaan we nu iedere keer doen. Nodig dus je geïnteresseerde collega’s uit voor de lunches in jouw vestiging!
  • Binnenkort komt de kerstposter weer in de vestiging te hangen. Hierop is onder andere aandacht voor de postactieven.

GOAAK

  • De vakbonden zijn samen met de directie het land rond geweest om de medewerkers te informeren over de WNRA. De bijeenkomsten zijn over het algemeen goed bezocht en verliepen in goede sfeer
  • Onderling overleg tussen OR en GOAAK loopt goed
  • Vanuit de huidige CAO zal vanaf januari 3,0% loonsverhoging komen, net als vorig jaar. Vanaf begin 2020 zal weer worden onderhandeld voor een nieuwe CAO. De huidige CAO loopt tot 1 juli. De minimale loonsverhoging in deze nieuwe CAO is al vastgesteld in de huidige CAO: 2,25%.

OR

  • De OR heeft nog onvoldoende informatie over het nieuwe functiehuis om hier een goed oordeel over te kunnen vellen. Geluiden uit het GOAAK geven aan dat de salarisschalen voor 99% van de medewerkers gelijk blijven.
  • De OR is op hoofdlijnen meegenomen in de nieuwe organisatieontwikkeling (Data gedreven) bij het Kadaster. Dit was een heel globaal beeld waarin nog geen gevolgen voor afdelingen werden genoemd. Hoe verder en wanneer dit gaat spelen is nog onduidelijk. In de nieuwe CAO zal vanaf 1 januari tijdig moeten worden aangegeven wat mogelijke (negatieve) gevolgen zijn voor afdelingen. Vanuit het MBP (meerjarenbeleidsplan) en SPP (Strategisch PersoneelsPlan) zal GOAAK hiervan op de hoogte worden gehouden.

 

Eerst komende lunches, voor leden en niet leden ( aanmelden via bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl ):

Woensdag 29 januari: Arnhem

Donderdag 27 februari: De Grift Apeldoorn

Vrijdag 27 maart: Rotterdam

Comments are closed.