Monthly Archives: februari 2018

Integrale en gezamenlijke inzetbrief voor de cao 2018 ev

Tijdens de bestuursvergadering van afgelopen februari is besloten om de inzetbrief vanuit de gezamenlijke bonden ook via de website te delen. Lees hieronder de door de gezamenlijke bonden aangeleverde brief:   AC/bvK   ACOP/FNV-Overheid   CCOOP/CNV-Overheid  CMHF/VVK Voorzitter van het Georganiseerd Overleg Arbeidsvoorwaardelijke Aangelegenheden Kadaster (GOAAK) Mevrouw drs. Th.A.J. Burmanje i.a.a. Secretaris GOAAK, Mevrouw M. Veenstra-Kamp  …
Lees meer

Nieuws uit de ledenlunch Februari 2018

Omdat de ledenlunch elke keer op een andere locatie is, is het natuurlijk niet mogelijk om alles lunches mee te maken. Om jullie op de hoogte te houden van wat er is besproken tijdens de ledenlunch volgt hieronder een kort overzicht. Wil je hier ook wat over kwijt of heb je er een vraag over: laat het…
Lees meer