Yearly Archives: 2016

uitkomsten enquete algemene ledenvergadering

Uitkomsten enquête Algemene Ledenvergadering Hieronder staan de uitkomsten van de enquete in het kort toegelicht. In totaal hebben 117 mensen de enquête ingevuld, hieronder de verdeling aan de hand van bvk-VVK en leeftijd. Inhoudelijk over de vergadering zijn er de volgende uitkomsten: 65% komt vooral luisteren bij de ALV naar de ontwikkelingen die er zijn op…
Lees meer

Jaarrede BvK-VVK 2016

 Tijdens de algemene ledenvergadering is er een jaarrede gegeven door de voorzitters van de BvK en de VVK. Hieronder kunt u deze jaarreden nog eens doorlezen. De jaarrede is uitgesproken op 24 maart 2016 door Ernst Peter Oosterbroek, voorzitter Vereniging voor Kadaster, (eerste deel) en Gerjan Meijer, voorzitter bond voor Kadasterpersoneel, (tweede deel). Beste bvK- en VVK-leden,…
Lees meer

Jaarverslag postactieven over 2015

Jaarverslag van de secretaris van de afd. Post-actieven van de bvK  over 2015. afdeling had per 1 januari 2014 144 leden en op 31 dec. 2014 waren dat er 131. Het bestuur bestond uit drie leden, te weten voorzitter Louis Honderdors, secretaris Jos Schreurs en penningmeester Herman Schiphof.  In de voorjaarsvergadering werd Louis Honderdors met…
Lees meer