Yearly Archives: 2016

Individueel Keuze Budget in 2017 een feit!

Beste leden, Het Individueel Keuze Budget (IKB) wordt per 1 januari 2017 ingevoerd, dit is op het GOAAK-overleg op donderdag 10 november besloten. De uitslag van onze ledenraadpleging tijdens “het rondje Nederland” in week 48 gaf duidelijk aan dat de leden voor invoering van het IKB zijn. Ruim 80 % van onze leden stemden voor.…
Lees meer

Vergaderingen en inlooplunches 2017

De vergaderdata 2017 voor de bestuursvergaderingen van de bvK en de VVK zijn vastgesteld. De vergaderingen vinden allemaal op Kadasterlocaties plaats. Van 12:00 tot 12:30 wordt er geluncht en al enige tijd is het gebruikelijk dat medewerkers, lid of geen lid, bij onze lunch kunnen aansluiten. Tijdens deze lunch kunnen er vragen worden gesteld. Ook…
Lees meer

Vakbondscontributie KKP 2016

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een gedeelte van je vakbondscontributie via het Kadaster Keuze Pakket terug te krijgen. De PSD vraagt je o.a. naar een jaaropgave vakbondscontributie.  Indien je het gehele jaar 2016 lid bent van de bvK, kun je een jaaropgave bij ons opvragen. Stuur e-mail naar bondvoorkadasterpersoneel@kadaster.nl  onder vermelding van…
Lees meer

Verslag algemene leden vergadering 2016 (concept)

Heb je de algemene ledenvergadering gemist maar wil je toch graag weten wat er is besproken en behandeld? Of wil je het nog even rustig doorlezen? Het (concept)verslag is nu digitaal beschikbaar. Klik hiervoor op onderstaande link: verslag-algemene-ledenvergadering-bvk-2016-concept
Lees meer